OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

Özgünlüğüm, Masumiyetimin Sonsuzluğudur!

Otizm tanısı konmuş onbinlerce  bireyin okul sorunu halen çözülmüş değildir. “Üzgün olmak” ifadesi malesef durumun önemini anlatmak için yetersiz kalmaktadır. Sadece İstanbul’da sayıları binleri bulan otizmli çocuğun Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi (OÇEM) sırası beklediği bilinmektedir. Sadece ilköğretim çağındaki otizmli çocuklarımız değil, yarım yamalak eğitimle ilköğretim çağından çıkmış yetişkinlerin de içinde bulunduğu durum trajiktir. Otizm mail grubuna gelen yardım taleplerinin çoğunluğu bu zemindedir. İlköğretimi bitiren çocuk için sunulan alternatifler aileyi umutsuzluğa ve yalnızlığa düşürmektedir. Bir çok ailenin, çocuğunu sokağa dahi çıkarmadığı, toplumun tepkisinden çekindiği için toplu taşıma araçlarına dahi bindirmemektedir.

Öte yandan ilköğretim sonrası az sayıdak otistik çocuğun, iş okullarına kaydı yapılabilmeke ancak bu okulların otistik çocukların eğitimine uygun hale getririlmesi konusunda her hangi bir çabanın olmayışı aileleri de yeni arayışlara itmektedir. İş okulllarının hem içerik hem de erişilebilirlik açısından otistik bireylerin özellikleri dikkate alınmadan tasarlandığı bilinen bir gerçektir.

Otizmli bireylerin acil olarak çözülmesi gereken sorunlarının başında onların günlük sosyal yaşam gereksinimlerinin sağlanması. Özgürce kullanabilecekleri sosyal, spor ve kültür tesislerine kavuşturulması gerekmektedir.

Yetişkinlerin eğitimi konusunda Milli Eğitim Bakanlığının acil olarak bir adım atması, bu alanda eğitim verecek eğitmen kadrolarının oluşturulması gerekmektedir. Otizmli bireylerin üretime katılması, onların yetenekleri ve özelliklerine uygun alanlarda uygulamalı eğitimden geçirilmesi gerekmektedir.

Beyaz Okul olarak, Otizmli bireylerin ebeveynlerinin “Bizden Sonrası” kaygısını azaltmanın bir yolu olarak Bağımsız Yaşam Evlerini oluşturmak olduğuna inanıyoruz. Otizmli bireylere, bağımsız hareket ve grup kültürü edinme becerilerinin kazandırılması için, başta uğraşı terapileri olmak üzere yoğun ve sürekli eğitim olanakları sağlanmalıdır.

Otizmli bireyler için kurulmuş olan vakıf ve derneklerin en ciddi görevi, otistik bireylerin her türlü sorunu için taraf omaktadır. Gerek ilköğretim gerekse mesleki eğitim sorunları yanında otistik birey ailelerini ilgilendiren hukuksal sorunlar da bulunmaktadır. Bu sorunların çözümü için önümüzdeki süreçte yoğun bir çalışma eforu ve sosyal bilinci yüksek oluşumlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu gün ülkemizdeki vakıf ve derneklerin bu özellikleri taşıdıklarını söylemek çok güç. Dernekler, kişi veya kişiler tarafından sahiplenilmiş olup, kendilerine ve çevrelerine hizmet aracı olarak görülme alışkanlığına dönüşmüştür. Bir çok derneğin başkanlığını her dönem aynı kişiler yapmakta, üyelerine demokratik , katılımcı organizasyonların içinde olma şansı sunmamaktadır.

Otizm gibi çağımızın en önemli sorunu olan bir alnda kurulmuş olan vakıf ve dernekler, idarenin sunduğu her öneriye sarılmakta, sosyal devletin olanakları ile anayasal hakların sunduğu kazanımlar konusunda bile beceriksiz tutumlar sergilemektedir. Bu beceriksizliğin temelinde anlayışlarından kaynaklanan konumu sağlamlaştırma gibi bireysel çıkarlar da yatmaktadır. Bu çıkarlar zamanla öyle bir durum alır ki derneğinin adını kullanarak, kendi çocuklarını çeşitli okullara yerleştirmesinden tutun da öncelikli-ayrıcalıklı tutumlar edinmeyi kendilerine hak olarak görürler.

Ülkemizdeki dernek ve vakıfların kendilerini sorgulama, özeleştiri yapma ve kendilerine çeki düzen verme zamanı gelmiştir. Vakıf olmanın, kimsenin kişisel çıkar ve egolarına hizmet etme anlamı taşımadığını öğrenmeleri acı olabilir.

2012 yılının, otizm için bilimsel gelişmelerin olumlu sonuçlarla dolu geçmesini dilerken, yurttaş olarak otizmli çocukların sosyal hayatın içerisinde en doğal haliyle yeralması için gerekli duyarlılığı göstermeye devam edeceğimi önemle belirtirim.

Şahbender Korkmaz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016