OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

oyun(filiz elasu)

 

oyun (filiz elasu) – mustafa aslan

Filiz Elasu’nun Oyun adlı romanı erkekle kadın arasındaki ilişkileri sorgulayan bir roman. Yazar, iki farklı uzamda veriyor kahramanları aracılığıyla konuyu.

oyun

Filiz Elasu’nun ‘Oyun’ adlı romanında ülkemize yabancı sermayeyle giren kumarhane gerçeğinin altını çizmekle kalmıyor,  yaşamı da bir oyun olarak değerlendirdiğini görüyoruz. Kazanmak ve kaybetmek konularında görüşler ileri sürüyor, hem yaşamdan hem  de kumardan. Yazarın genellikle bölüm sonlarında verdiği öztleyici bilgiler romanın içeriği hakkında daha iyi bilgi veriyor. Helle hele kahramanla Topal arasındaki konuşmalar ise romanın okurca düşünsel açıdan daha iyi anlaşılmasını sağlıyor.

 

kadın erkek ilişkileri

Filiz Elasu, ‘Oyun’ adlı romanında erkek egemen bir toplumda kadının karşılaştığı engelleri anlamakla kalmıyor kadın erkek ilişkilerini evliliğe değin uzanan bir düzlemde değerlendiriyor. Kahramanları aracılığıyla iki cinsin ilişkilerini değerlendirmeye uygun bir ortam yaratıyor. Yazarın son bölüme aldığı Topal’la  Semra’nın konuşmaları kadın erkek ilişikilerini günümüz toplumunda değerlendirmek açısından önem taşıyor.

” Kadının cinselliğini, bacak arasını kontrol etmeye yönelik sahte bir ahlaktan bahsediyorsun! Kadını bastırmaya, onun vücudunu ve cinsel arzularını kontrol etmeye yönelik bir ahlak…” (s.322)

kumarhane gerçeği ve çalışanları

Filiz Elasu’nun ‘Oyun’ adlı romanın en önemli yönlerinden birisi de Türkiye’deki kumarhane gerçeğine parmak basmasıdır. Yabancıların rüşvetlerle açtığı kumarhane çalışanlarının sorunları ise bir başka konu olarak karşımıza çıkıyor. Hiçbir sosyal güvencesi olmayan bu insanların yazgısı yabancıların belirlediği yöneticinin iki dudağı arasında olduğu belirtiliyor.

Filiz Elasu’nun ‘Oyun ‘ adlı romanı kumarhane ve çalışanları üzerinden yaşamı dahası kadın erkek ilişkilerini irdeleniyor.

MUSTAFA ASLAN

———————————

Filiz Elasu, Oyun (roman) I. Basım:Destek Yayınlar, İstanbul, Haziran-2012

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016