OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

Otizm ve Uygulamalı Davranış Analizi Yönetmi (UDA)

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=NbVG8lYEsNs&[/youtube]Otizm, bireylerin sosyal etkileşim, iletişim ve davranışlarını olumsuz yönde etkileyen yaygın gelişimsel bir bozukluktur. Avusturya’lı çocuk doktoru Hans Asperger bir grup çocuğun tek yönlü iletişim, diğerlerine empati gösterememe ve bir konuda yoğun ve sınırlı ilgi gibi ortak özellikleri olduğunu fark etmiş, bu çocukları tanımlamak için “otistik psikopati” terimini kullanmıştır. İkinci Dünya savaşı döneminde Almanca olarak yayınladığı otistik psikopatiyi açıklayan makalesi 1991 yılında Uta Frith tarafından İngilizceye çevrilen Asperger’in tanımladığı bozukluk günümüzde kendi adıyla anılmaktadır. Asperger sendromu otizm ile aynı grupta yer alan, ancak otizmden farklı bir bozukluk olarak kabul edilmektedir. Otizmle ilgili çok ayrıntılı bilgiye Milli Eğitim Bakanlığı’nın web sitesinin de ana sayfadan yer verdiği Tohum Otizm Vakfı Eğitim Portalı ‘ından ulaşmanız mümkün. Ayrıca, Otizm Vakfı (www.otizmvakfi.org.tr) otizmle ilgili çeşitli kaynaklar sunmaktadır.

Uygulamalı Davranış Analizi (UDA), otizmli çocukların eğitilmelerinde en etkili uygulamalardır. Bu gerçek,  yaklaşık yarım yüzyıldır yürütülen araştırmalarda ortaya konulmuştur. UDA ilkeleri kullanılarak geliştirilen çok sayıda etkili uygulama vardır. Ayrık denemelerle öğretim, erken ve yoğun davranışsal eğitim, tepki ipucu yöntemleri, temel tepki öğretimi gibi uygulamalar örnek olarak sıralanabilir. Bu uygulamaların kiminde birebir öğretim benimsenir ve ortam yapılandırılarak öğretim sunulurken kiminde daha doğal ortamlarda çocuğun gereksinimleri ön planda tutularak akranlarıyla etkileşim içindeyken öğretimin gerçekleştirilmesi planlanır. Tüm bu programlarda otizmli çocukların nasıl öğrendikleri, öğretime karşı ilgi ve motivasyonlarının nasıl arttırılacağı, dil ve iletişim becerilerindeki yetersizlikleri ve yönergeleri ve rutini takip etme gibi konularda planlamalar yapılır.

UDA’da öğretimin açık ve yapılandırılmış olması, öğrenci tepkilerine anında tepkide bulunulması öğrenmeyi kolaylaştıran en temel özellikleridir. Dolayısıyla:
•Çocuğunuzla çalışırken hangi davranışı öğretmeyi hedeflediğinizi belirleyin.
•Bu öğretim için ne tür araç-gereçlere ve yapılandırmaya gereksinim duyduğunuzu belirleyin ve hazırlıklarınızı tamamlayın.
•Çocuktan sergilemesini istediğiniz davranıştan hemen sonra sunacağınız pekiştireç ya da düzeltmeleri belirleyin.

Herhangi bir UDA programını yürütmeye karar verildiğinde, hangi becerilerin öğretimine gereksinim duyulduğu belirlenir. Öğrencinin güçlü ve zayıf yönleri kapsamlı bir biçimde değerlendirilir. Öğrencinin gereksinimleri objektif bir biçimde ortaya konduktan sonra bir müfredata gereksinim vardır. Müfredat çocuğa hangi sıra ile hangi davranışların öğretilebileceğinin belirlendiği kaynaktır. Müfredattan çocuk için hedef davranışlar belirlenir. Sürekli veri toplanarak uygulama gerçekleştirilir ve çocuktaki gelişmeye bağlı olarak uygulama süreci aynen devam edebilir ya da gerekli değişiklikler yapılabilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016