OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

OSMANLI’NIN MANEVİ SULTANLARI

20170610_124030Osmanlı’nın manevi sultanları

Kapı Yayınları Tarık Velioğlu’nun Osmanlı’nın Manevi Sultanları  (Şeyh Edebali’den Dede Paşa’ya) adlı yapıtını okura sundu.

Bugün de yapıtlarıyla yaşayan Osmanlı devletinde etkili olan kişilerin yer aldığı bir çalışma olarak çıkıyor karşımıza, Osmanlı’nın Manevi Sultanları.

Yapıtta Osmanlı’nın düşün ve devlet yaşamında etkili olan kişilerin tarihsel süreç içinde yaşamları ve  fotoğraflarıyla birlikte veriyor.

DÜŞÜN DÜNYAMIZDA İZ BIRAKANLAR

Tarık Velioğlu’nun Osmanlı’nın Manevi Sultanları adlı yapıtında yer alan Osmanlı devlet ve düşün yaşamında etkili olan kişilerin şöyle sıralanıyor:Şeyh Edebali, Geyikli Baba, Davud-i Kayseri, Somuncu Baba, Şeyh Bedreddin, Süleyman Çelebi, Emir Sultan, Hacı Bayram Veli, Molla Fenari, Yazıcızade Mehmed ve Ahmed Bican, Abdullatif El – Kudsi, Akbıyık Sultan, Akşemseddin, Eşrefoğlu Rumi, Bıçakçı Ömer Dede, İbrahim Tennuri, Dede Ömer Rüşeni, Abdullah-ı İlahi, Şeyh Vefa, Akşemseddin i Marmaravi, Muhyiddin Muhammed Yavsi,  Sünbül Sinan, İbrahim Gülşeni, Pir Ali Aksarayi, Merkez Efendi, Hüsameddin Ankaravi, Hamza Bali, İbrahim Ümmi Sinan, Şaban-ı Veli, Beşiktaşlı Yahya Efendi, Hz. Üftade, Hüsameddin Uşşaki, Şemseddin Sivasi, İdris-i Muhtefi, Lamekani Hüseyin, Aziz Mahmud Hüdayi, İsmail Rusuhi Ankaravi, İsmail Rumi, Abdülmecid Sivasi, Abdullah Bosnevi, Abdülehad Nuri,İbrahim Efendi, Sarı Abdullah Efendi, Beşir Ağa, Sun’ullah Gaybi, Karabaş Veli, Atpazari Osman Fazlı, Niyaz-ii Mısri,  Nasuhi Efendi, Murad Buhari, nureddin Cerrahi, Hasan Unsi, İsmail Hakkı Bursevi, Sezai-yi Gülşeni, Mehmed Emin Tokadi, La’lizade Abdülbaki, Cemaladdin Uşşaki, Erzurumlu İbrahim Hakkı, Abdullah Salahaddin Uşşaki, Müstakimzade Süleyman Sadeddin, Esrar Dede, Şeyh Galib, Hoca Neş’et Efendi,  Mevlana Halid-i Bağdadi, Müştak Baba,  Gazzizade Abdüllatif, Kuşadalı İbrahim Halveti, Murad Nakşibendi, Kuddusi Ahmed, Taha Hakkari, Muhammed Nuri Şemseddin Nakşibendi, Bosnalı Muhammed Tevfik Halveti, Mustafa Enveri Efendi, Muhammed Nurü’l-Arabi, Haririzade Mehmed Kemaleddin Efendi, Osman Salahaddin Dede, Ahmed Ziyaeddn Gümüşhanevi, Osman Şems Efendi,Muhammed Zafir Efendi, Hacı kamil Efendi, Mehmed Esad Dede, Muhammed İzzi Bedreddin, Ahmed Amiş Efendi, Abdülkadir-i Belhi, Mehmed Elif Efendi, Mehmed Esad Erbili,  Abdülbaki Baykara, Ahmed Avni Konuk, İsmail Saib Sencer, Abdülaziz Mecdi Tolun, Abdülhakim Arvasi, Ahmed Remzi Akyürek, Kenan Rifai, Tahir’ül Mevlevi,Abdülaziz Bekkine, Osman Kemali, Alvarlı Efe (Hace Muhammed Lutfi), Ahıskalı Ali Haydar Efendi, Mehmed Hazmi Tura, Abdülhay Öztoprak, İskilipli İbrahim Edhem Efendi, Fahreddin Cerrahi Efendi, Dede Paşa (Musa Baştürk).

Kapı Yayınları arasında okura sunulan Tarık Velioğlu’nun Osmanlı’nın Manevi Sultanları  (Şeyh Edebali’den Dede Paşa’ya) adlı yapıtı düşün dünyamıza önemli katkıları olan insanlarla birlikte Osmanlı tarihini de anımsamamıza yardımcı oluyor.

 

MUSTAFA ASLAN

:::::::::::::::::::::::

Osmanlı’nın Manevi Sultanları  (Şeyh Edebali’den Dede Paşa’ya) (TARİH), Kapı Yayınları Tarık Velioğlu, I. Basım:Kapı Yayınları, İstanbul, Haziran 2017

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016