OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

Osmanlı Hanedanının Yapısı

Osmanlı Hanedanının Yapısı

A. D. Alderson’un Osmanlı Hanedanının Yapısı adlı yapıt Orhan Duru Çevirisi ve Ferit Edgü önsözüyle Alfa Yayınları tarafından okura sunuldu.

“Farklı sultanların meslekleri hakkındaki kayıtlar tamam olmamakla beraber, sultanların bunu ciddiye aldığını gösteren yeterli kanıt mevcuttur. Bunun da ötesinde geniş ilgi alanını göstermemektedir. Hakkında bu konuda bazı şeyler bilinen ilk sultan I. Mehmed’in “kirişçi” lakabını taşıması yay yaptığını göstermektedir.” (s.144)

A. D. Alderson’un Osmanlı Hanedanının Yapısı adlı yapıtında konu başlıkları şöyle sıralanıyor:

Tablo listesi, Harita listesi, Önsöz, Giriş, Kökenler, Halefiyet, Şehzade sancakları, Kardeş katli kanunu, Kafes, Tahta çıkma, Naiplikler, İsyanlar ve tahtta hak iddia edenler, Tahttan çekilme, Hal’ edilme, Harem, Evlilikler ve boşanma, Doğumlar ve sünnetler, Ölümler ve cenazeler, Osmanlı Hanedanı tarafından kullanılmış unvanlar, Osmanlı Hanedanı tarafından kullanılan isimler, Sultanların meslekleri, Osmanlı Handanı ve Hac, Seçilmiş kaynaklar, Dizin.

“1520 tarihinden sonra sadece üç hukuki evlilik yapılmıştır. Bunların ilki I. Süleyman’ın Hürrem Sultan’la evliliğidir. Hürrem hareme muhtemelen  Süleyman’ın Kefe beyliği sırasında cariye olarak girmiş, efendisinin lütfunu kazanmış ve çocuğunu – herhalde 604/Şehzade Mehmet olmalıdır- doğurmuştur.” (s.116)

Osmanlı’ya ilişkin bilgilerimize yeni bilgiler katıyor, A. D. Alderson’un Osmanlı Hanedanının Yapısı adlı yapıt.

Mustafa ASLAN

::::::::::::::::::::::::::::

Osmanlı Hanedanının Yapısı, A. D. Alderson, Çeviren:Hakan Abacı, I. Basım:Alfa Yayınları, İstanbul, Mart 2018

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016