OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

Osmanlı Dönemimde Arap Kentleri

Osmanlı Döneminde Arap Kentleri

André Raymond’un Osmanlı Döneminde Arap Kentleri adlı yapıtının yeni basımı Alfa Yayınları arasında okura sunuldu.

André Raymond’un Osmanlı Döneminde Arap Kentleri altı bölümden oluşuyor. Kitapta yer alan altı bölüm ve bu bölümlerde yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor:

Birinci bölüm, Osmanlı İmparatorluğunda Arap Kentleri” adını taşıyor. Bu bölümdeki konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Osmanlı fethi ve imparatorluğun örgütlenmesi, Büyük kentlerin evriminde başlıca verile ve Kentsel büyüme.

“Kentlerin Nüfusu” adını taşıyan ikinci bölümdeki konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Egemen zümre, Ulema ve şerifler, Reaya:Tüccar ve zanaatkarlar, Egemen zümre ile reaya arasındaki ilişkiler, Azınlıklar.

Üçüncü bölüm “Kent Görevlileri ” adını taşıyor. üçüncü bölümdeki konu başlıkları şöyle sıralanıyor:Kentlerin yönetimi, Halk kurumları, Kent düzeni, “Kamu hizmetleri”.

Dördüncü bölüm “Mekansal Örgütlenme “ adını taşıyor. “Mekansal Örgütlenme” adlı dördüncü bölümdeki konular şöyle sıralanıyor. Mekansal örgütlenmenin ilkeleri, Kent yapısı, Mekansal yapının düzensizlikleri, Kentsel, düzen ve düzensizlikler.

Beşinci bölüm “Ekonomik Etkinlikler” adını taşıyor. Bu bölümdeki konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Merkezi ekonomik bölgeler, İşyerleri: Dükkanlar, Çarşılar ve kersaraylar, Zanaat etkinlikleri.

Altıncı bölüm “Konut Alanları ve Konut Tipleri” adını taşıyor. Konutla ilgili altıncı bölümde yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Ali Berktay, Alfa Yayınları’nda I. Basım:Ocak 2018, İstanbul Giriş, Konut alanlarının coğrafyası, Konut mahalleleri, Konut tipleri.

Yapıtta ayrıca sonuç, kent planlarıyla birlikte seçilmiş kaynakça ve dizin de yer alıyor.

Mustafa ASLAN

:::::::::::::::::::::::::::::::::

Osmanlı Döneminde Arap Kentleri (Tarih), André Raymond, Çeviri:Ali Berktay, Alfa Yayınları’nda I. Basım: Ocak 2018, İstanbul

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016