OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

Osmanlı Beyliğinin Kuruluşu

Osmanlı Beyliğinin Kuruluşu

Sencer Divitçioğlu’nun ‘Osmanlı Beyliğinin Kuruluşu’ adlı yapıtının yeni basımı Alfa Yayınları tarih dizisinden okura sunuldu.

Bu bakımdan, Osmanlı toplumundaki ikili sınıf yapısının, sömürü düzeyinde bir vergi /rant çekip alma olgusundan kaynaklandığına inanmıyorum; bu olgu olsa olsa bir sonuçtur.” (s.124)

“Ön-Osmanlı Tarihi (Efsane Tarih)” adını taşıyan birinci bölümde yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor: A-Süleyman20151120_194540şah, B- Kayı mı, yoksa? C-Aksiyomatik  sosyal yapı.

“Osmanlı Tarihine Başlangıç ” adlı iki bölümde yer alan konular şöyle sıralanıyor: A-Osmanlı’nın ilk yurdu, komşuları ve uruğu, B- Osman Bey yortuyor, C- Beylik kuruluyor,  D-Bapheus Savaşı, E-Dinboz Savaşı.

“Osman Bey’den İnsemeler” adını taşıyan üçüncü bölümdeki konu başlıkları şöyle sıralanıyor:A-Osman:Avcı Başı,B-Osman:Delikanlı, C-Osman:Kıyıcı ( Ya da fratricide), D- Osman:Serkeş, E-Osman:Kılıç ve maşrapa,F- Osman:Köylüler versus Tekfurlar, G-Osman:Üleştiren.

“Big Man Paradigması” adını taşıyan dördüncü bölümde yer alan konular şöyle sıralanıyor: A- Osman Bey ve İslam, B- Kutsal Savaş (Gaza).

Beşinci bölüm “Zümreler, Meslekler ve İşlevler” adını taşıyor. Bu bölümdeki konu başlıkları şöyle sıralanıyor: A-Gaziler, B-Alpler, C-Türkmen Savaş Beyleri, D. Ahiler, E-Abdallar, F-Bacılar, G-Türkmen Göçer – Evleri,H-Rum Köylüler, J-Osmanlı Toplumunda Sınıflar.

“Rum abdallarının kentlerden çok kırsal kesimde yerleşmiş olmaları onların Rum halkla temaslarını kolaylaştırmış olmalıdır. Paaulcianlar, Salozlar ve Kutsal deliler gibi heteredoks Hıristiyan tarikatlarının varlığına alışkın olan bu halk için abdal toplulukları pek aykırı sayılmaz.” (s.94)

“Orhan Bey Yortuyor” başlığını taşıyan altıncı bölümdeki konu başlıkları şöyle sıralanıyor: A- Osmanlı (Beylik ) Devleti, B-Devlet Statü nascenti, C-Osmanlı Beylik devletinin formelleştirilmesi.

“Açmalık” adı verilen bölümde ise değinilen konu başlıkları şöyle sıralanıyor:Bapheus’da çarpışan medreseli Türkler kimlerdi? (Tarih ve yasa).

“1243 tarihinde Moğol komutanı Bayçu’nun Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin’i Kösedağ savaşında yenmesi üzerine Anadolu iki sarsıntı birden geçirdi.” (s.41)

Bir imparatorluğa dönüşen ‘Osmanlı Beyliğinin Kuruluşu’nu Sencer Divitçioğlu’ndan okumak bilgilerinize yenilerini eklemek anlamına geliyor.

 

Mustafa ASLAN

———————-

Osmanlı Beyliğinin Kuruluşu (Tarih), Sencer Divitçioğlu, Alfa Yayınları’nda I. Basım:Kasım 2015 İstanbul

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016