OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

ortaçağda büyü

aalfortaçağda büyü

Öteden beri insanların  dikkati çeken ve onların  zihnini meşgul eden büyü konusunu Richard Kieckhefer Ortaçağda Büyü adlı kitabı Alfa Yayınları tarafından okura sunuluyor.

“Bir kişi yasadışı büyü pratiği içinde olsa bile, birisi bunun böyle olduğuna karar verene dek ceza görmeyebilirdi. Böyle bir gelişmeye yol açabilecek etkenleri tahmin etmek tamamıyla olanaksızdır.” (s.285)

Richard Kieckhefer Ortaçağda Büyü adlı yapıtında yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor:

1.Giriş:Bir kavşak noktası olarak büyü, 2. Klasik miras, 3.Paanizmin alacakaranlığı:Eski İskandinav ve İrlanda kültürlerinde büyü, 4. Ortaçağda ortak büyü geleneği, 5. Saray kültüründe büyü romansı, 6. Arap ilmi ve okült ilimler, 7.Ruhban sınıfının yeraltı dünyasında nekromansı, 8. Yasaklama, suçlama ve kovuşturma…”… Gördüğümüz gibi erken dönem efsun duaları Kuzey Avrupa paganları arasında bulunmuş ve bu bölgeler Hıristiyanlaştıktan sonra, bu tılsımlar yazılı hale getirilip uyarlanmıştır.” (s.118)

Richard Kieckhefer Ortaçağda Büyü adlı yapıtı insanların merak duydukları ve zihinlerin meşgul ettikleri büyü konusunu gelişimiyle birlikte Ortaçağdaki durumunu veriyor, ağırlıklı olarak.

MUSTAFA ASLAN

………………………

 Ortaçağda Büyü (İnceleme), Richard Kieckhefer, Çeviren: Zarife Biliz, I. Basım:Alfa Yayınları, İstanbul, Şubat 2017

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016