OkulBil TV

Eğitim - haber - Sanat

adım adım ortaçağ

IMAG1008Vincent CARPENTIER’nin ‘Adım Adım Ortaçağ’ adlı yapıtı Büyülü Fener Yayınları arasında yayımlandı. Yapıt, şimdiye değin öğrendiğimiz Ortaçağ bilgilerine çok sıkıcı olmadan yenilerini ekliyor.

adım adım ortaçağ

Kitap adı gibi ‘Adım Adım Ortaçağ’ ı anlatıyor. Ortaçağ’ın önceki ve sonraki çağ’la olan bağlantısı kurulan kitapta toprağın işlenmesinden, dine , dini yapılardan köylerdeki ve kentlerdeki evlere kadar uzanan bir çizgide Ortaçağ’ı veriyor. Kitap elbette bununla sınırlanmıyor. Kitapta yer alan kimi konu başlıklarını şöyle sıralayabiliriz:İlk Çağ ve Rönesans arasında,  Ortaçağ bin yıllık koca bir tarih, Tarihçilerin Ortaçağı’yla Arkeologların Ortaçağı, Üç sınıf:

Dua edenler, savaşanlar ve dua edenler, Elitler:Kral, psikoposlar, başrahipler, derebeyleri,  Tımar ve derebeyleri, Kırsal yaşam ve manzaralar,Tarla ve çiftçiler,Köyler, Taşra işleri, Antik  sitelerden Ortaçağ şehirlerine,  Şehir hayatı:Mahalleler, evler, dükkanlar, anıtlar, Günümüz şehirlerinin göbeğinde eski kalıntılar, Hıristiyanlık, vaftizden ölüme uzanan yol,Din adamları,Ortaçağ’ın devasa şatoları…

çevre kirliliği ve veba

Başlığa bakıp, “Ortaçağ’da çevre kirliliği mi olur?” diye sorabilirsiniz. Sanayileşme ve kentleşmenin bu kadar yoğun değil, hiç olmadığı olmadığı 1400’lü yollarda çevre kirliliğinden söz etmek pek kabullenebilir birşey değil. Ama ne yazık ki Ortaçağ’da da çevre kirliliği olduğunu öğreniyoruz, bu yapıttan. Üstelik çevrenin temizlik sorunun yanı sıra veba salgının olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Birkaç asırda kaydedilen bu süratli gelişmelerin çevre için olumsuz sonuçları da vardı. Doğal kaynaklar gereğinden fazla tüketilmeye başlanmıştı ve bu durum kaynakların hızla tükenmesi, tabiatta ciddi değişiklikler, su kaynaklarının azalması, çevre kirliliği gibi tehlikeli sonuçlar doğurdu.” (s.51)

Vincent CARPENTIER’nin ‘Adım Adım Ortaçağ’  adlı yapıtı sıkıcı olmadan çocuk ve gençlere Ortaçağ’la bilgileri bugünden koparmadan veriyor.

Mustafa ASLAN

—————————-

Vincent CARPENTIER, Adım Adım Ortaçağ, Çeviren:Alican Tayla,  I. Basım Büyülü Fener Yayınları, Aralık 2013

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016