OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

Orta Asya Türk Tarihi Üzerine Altı Çalışma

20151120_194610

Orta Asya Türk Tarihi Üzerine Altı Çalışma

Sencer Divitçioğlu’nun Türk tarihi açısından büyük önem taşıyan  makalelerini içeren ‘Orta Asya Türk Tarihi Üzerine Altı Çalışma’ adlı yapıtı yapıtı Alfa Yayınları tarih dizisinden okura sunuldu.

makaleler

Sencer Divitçioğlu’nun ‘Orta Asya Türk Tarihi Üzerine Altı Çalışma’ adlı yapıtında yer alan makaleler şöyle sıralanıyor:Az Boyunun Sırrı (VIII. Yüzyıl), Türk Yurdunda Belli Belirsiz Nasturiler (VIII. Yüzyıl), Hunca Beyit ve Ötesi, Ting-Ling, T’ieh-Le ve Tele, Büyük Çöküşten sonra (744) Türk İlinde Arda kalan Boylar, Saruhanlı Beyliği’nin Kıpçak Kökenli Olma İhtimali (XI. ile XIV. Yüzyıllar).

“Bu süreç her iki toplumda radikal değişmelere yol açtı. Özellikle Rum soyluları arasında Türkleşme eğilimleri artıyordu. Bunlardan biri, kendisi de önemli bir Kommeneai olan emir Komnenos Maurozomes’dir.” (s.79)

 

çeviri, adlar 

Sencer Divitçioğlu’nun ‘Orta Asya Türk Tarihi Üzerine Altı Çalışma’ adlı yapıtında yer alan yapıtında  belirginleşen  çeviri ve adlar belirtmek gerekiyor.

Türkleri Nasturi Hıristiyanları ile ileti,şim kurmaları ve bu dini kabullenmelerini okuyoruz, makalelerde. Etkileşimi sağlayan çeviri faaliyetlerinin öneminden söz etmek gerekiyor. Divitçioğlu’nun ikidilli Soğdakların din kitaplarını Asurice’den Türkçeye çevirdiklerini, bundan sonra ise Türklerin bir bölümünün Nasturi Hıristiyan olduklarını  belirtiyor.

Savaş araç gereçlerin,in adlandırmalar üzerinde ağırlığı görülüyor. Geniş bir alan hatta boy adları bile savaş araç gereçlerinden alınıyor. Özellikle “Tele” sözcüğünün  geniş bir alanda kullanıldığı göze çarpıyor. Hint -Avrupalı halklardan Türklere değin boy adlarında savaş araçlarından alındığını  önemli kaynaklara dayanarak gösteriyor.

“Türk topluluklarında da durum farklı değildi. Onların efsanelerinin birinde Türk tolgadır.  Batı Türkleri ise federasyonlarına On Ok derlerdi. Sanırım onlarca boydan oluşan Tele’ler de bireysel boy adlarının yanında kendi ortak kimliklerine Tele diyorlardı, “gan” son eki ile ya da değil. Şanlı savaş arabalarının adı onları kullanan ve onlarla birlikte çarpışan insanların genel adı oluyordu…” (s.40)

 Sencer Divitçioğlu’nun önemli belgelere dayanarak kaleme aldığı altı makalesinin bulunduğu ‘Orta Asya Türk Tarihi Üzerine Altı Çalışma’ adlı yapıtında, VIII. yüzyıl Türkleri hakkında bilgi yanında komşu ülkeler bölgemizdeki öteki ülkeler hakkında da kayda değer bilgiler veriyor.

Mustafa ASLAN

——————————

Orta Asya Türk Tarihi Üzerine Altı Çalışma (Tarih)Sencer Divitçioğlu, Alfa Yayınları’nda I. Basım:Kasım 2015, İstanbul

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016