OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

olasılık ve tümevarım mantığına giriş

IMAG2894

Ian Hacking’in ‘Olasılık ve Tümevarım Mantığı ‘ Alfa Yayınları arasında okurla buluşturuldu.

 

Ian Hacking’in ‘Olasılık ve Tümevarım Mantığı ‘ adlı yapıtında yer alan kimi konular şöyle  sıralanıyor: Bahis soruları, Mantık,  Yanlış yapmak, Eleştirmenin iki yolu,  Geçerlilik, Gerçeğe karşı geçerli, Tümevarımsal mantık nedir? Olasılıkların hesaplanması, Temel olasılk fikirleri, Olasılığın temel kuralları, Bayes kuralı, Olasılıkların ve faydaların birleştirilmesi, Beklenen değer, Beklenen değerin maksimize edilmesi, Belirsizlik altında karar verme, Olasılık türleri, Olasılık hakkında kuramlar, Karar  verme ve kuramın kaba tanımı,Başarılı bir kumarsisteminin imkansızlığı,  Riskli uçaklar, Bir modelin yanlış olacağı iki durum, Olasılıkları toplamak,  Birleştirme, Park cezaları, Koşullu olasılığın tanımı,  Bölüntüleme,  Rekombinant DNA,  Blaise Pascal,  Hileli para,  Olasılık hakkında dört kuram,  Kaybetmesi kesin olan sözleşmeler, Pascal bölüntülemesi, Sağlamasını yapmak için hesaplamaların çizimi, Mantıksal sonuç, İstatiksel  bağımsızlık, Kuralların koşullandırılması, Bayes kuralının ispatı,  Gerçek olasılıklar, Karar verme kuramı, Çekinceler,  Riskli kararlar, Allais paradoksu, Bölüntüleme, İnancın ölüçüsü olarak olasılık, Kişisel olasılıklar, Uyum, Tecrübeden öğrenmek, Frekans olarak olasılık, kararlılık, Normal yakınsamalar, Anlamlılık ve güç, Güven ve tümevarım davranışı, Olasılığın felsefeye uygulanması,  Tümevarımın felsefi sorunları,  Tümevarım sorunundan  sakınmanın bir yolu olarak tecrübeden öğrenme,  Tümevarım sorunundan  sakınmanın bir yolu olarak tümevarım davranışı

günlük yaşam ve tümevarım

Ian Hacking’in ‘Olasılık ve Tümevarım Mantığı ‘ adlı yapıtta sadece kuramsal olarak olasılık ve tümevarım anlatılmıyor.  Bu ikisinin günlük yaşamımızda karşılık geldiği noktalar üzerinde duruluyor.   Bu yanıyla kitabı çekici ve ilginç kılan noktalar ortaya çıkıyor.

” Toronto’dayapılan büyük bir vaka kontrolü çalışması hem erkeklerde hem kadınlarda ve hem de sigara içenlerle içmeyenlerde akciger kanseri riski diyet olarak tam yağ, doymuş yağ ve kolestrol alımı arasında bir ilişki olduğunu ortaya koydu.” (s. 324)

Iam Hacking’in Olasılık ve Tümevarım Mantığı adlı yapıtı konuyla ilgilenenlerin dikkatini çekecek, günlük yaşamımızda karşılığını bulabileceğimiz özellikler taşıyor.

 

Mustafa ASLAN

———————-

Olasılık ve Tümevarım Mantığı, Ian Hacking, Çeviren:İrfan Özdabak, I. Basım:Alfa Yayınları, İstanbul, Şubat 2015

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016