OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

Odysseus’un Dünyası

IMAG2516  Odysseus’un Dünyası

Homeros’un yapıtlarını ve yapıtlarındaki kahraman ve olayların değişik açılardan irdelendiği  Moses Finley’in ‘Odysseus’un Dünyası’  adlı yapıt Alfa Yayınları arasında okurla buluşturuldu.

homeros üzerine narin…

Homeros üzerine yazılmış en kapsamlı yapıtlardan biri olarak görülen ‘ Odysseus’un Dünyası’ adlı yapıt ünlü şairin okurlarına bir armağan niteliği taşıyor. Yazarın dilinin anlaşılır olması ise işin okurlar açısından dikkate değer bir başka noktası olarak görülüyor. Yapıt, Homeros’a ilişkin  kafa yormamızı sağlıyor. Yapıtları ve kahramanları; kahramanların  giysleri, kullandıkları araç gereçler birbirine uygunluğu açısından değerlendirmenin yanında Homeros’un yapıtlarının başka şairlerle benzeştiği noktaları göz önüne seriyor.

“19. Yüzyılda Hindu Kuş’un kuzeyinde yaşayan Kara Kırgız adlı bir halk ozanında da benzer bir durum göze çarpmaktadır. Homeros’un kendisinden de, uüslubundan da bihaber olan ozan, “söyleyebilirim her türlü ezgiyi; tanrının yüreğime bir armağanıdır bu; aranmam hiç bakınmam söz diye; onu tanrı düşürür dilime; öğrenmedim ezgilerin hiçbirini, çünkü doğar her biri içimden, taşar kendimden.” (s.52)

Bilgiyi kullanma  ve bilgisini aktarma konusunda alçakgönüllü davranan  yazar zaman zaman Homeros’un yapıtlarındaki kişileri ve  davranışların nedenlerini günlük yaşamda arıyor. Örneğin Akhilleus’un bizler gibi bir insan olup olmadığı okurla paylaşıyor ya da penelope’nin….

“Penelope’nin davranışı ne Athena ne de ozan tarafından açıklanıyor. Bununla birlikte Helene açıkça Aphrodite’nin sorumluluğunda görünüyor. Ilias’ın başında Paris Meneloas’la bire bir çarpışmaktadır:Hayatının yitirmesine ramak kalmışken ‘Aphrodite bri tanrı gibi kolayca kapıp kaçırmıştı onu….’ ” (s.166)

Moses Finley’in ‘Odysseus’un Dünyası’ adlı  yapıtı Homeros’u ve yapıtlarını anlamak açısından bugüne değin yapılmış en iyi çalışmalardan biri olarak görülüyor. Meraklılarına….

Mustafa ASLAN

——————————–

Mouses Finley, Odysseus’un Dünyas, I. Basım:Alfa Yayınları, İstanbul, Aralık 2014

Updated: 09 Aralık 2014 — 10:18

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016