OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

Naziler Ve Atatürk

Naziler ve Atatürk

Stefan Ihrig’in ‘Naziler ve Atatürk’ adlı yapıtı Alfa Yayınları tarih dizisinden okura sunuldu.

“… Halkın gerçek lideri olarak Atatürk’ten ve onun kitleler üzerindeki çekim gücünden söz ediyorlardı. Bu metinlere göre, o bir “belagat ustası”ydı; ulusu kendi düşüncelerine o kadar inandırıyordu ki, ulus o düşüncelerin kendi istekleri ve ihtiyaçları olduğunu hissediyordu. Bağımsızlık savaşı sırasındaki seferberlik ve başarısı , ayrıca sonraki reformlar, rahatlıkla ve topyekun …” (s.243)

Stefan Ihrig’in ‘Naziler ve Atatürk’ adlı yapıtının “Giriş” bölümü “Enveriye”den ayrılma adını taşıyor.  Yapıtın ilk bölümünün adı “Almanya’da Türk Dersleri” adını taşıyor. Bu bölümdeki öteki konu başlıkları ise şöyle sıralanıyor:, Önemli bir medya olayı olarak, Türk Bağımsızlık Savaşı, 1919-1923, Türk Anka kuşunun şaşırtıcı öyküsü, itilaf karşıtı oyun alanı Türkiye, Bir rol model olarak TürkIMAG3582iye,

İkinci Bölüm “Münih’teki Ankara ” başlığı altında veriliyor. Bu bölümde yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Hitler  darbesi ve Türkiye, Nazi basınında Türkiye: Völkischer Beobachter ve Heimatland, Hitler darbesi ve Hitler duruşması, “Alman Osmanlılar.”

“Hitler’in Karanlıkta Yıldızı” adlı üçüncü bölümde yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Atatürk’e ve onun Yeni Türkiye’sine Nazi hayranlığı, 1933’e kadar Naziler ve Türkiye, Rol model ve “Yıldız”-Küçük bir Nazi kültü, Türk Cumhuriyetinin onuncu yılı,   Protokolle, ırkla ve heykelle içine alma, Nazi Basınında ve yayınlarında Türkiye.

Beşinci bölümde bulunan yazılar şöyle sıralanıyor:Yeni Türkiye, Modern bir Völkisch devlete ilişkin Nazi vizyonları, Eski Türkiye’den Yeni Türkiye’ye, Azınlık sorunları, “Türk Kilisesi”, Aufbau-Völkisch canlanışın zindeliği ve gücü, Yeniden revizyonizm-model dış politika.

Altıncı bölüm ise II. Dünya Savaşı ve Türkiye ile İkinci Bir İspanya mı başlıklı iki bölüm yer alıyor.

“Bu kitap, 1920’lerde modern kitle iletişim araçlarının yabancı konuları ve olayları yakından izlemekle yetinmeyip, iç bağlamlara ithal ettikleri de gösterir.” (s.334)

Stefan Ihrig’in ‘Naziler ve Atatürk’ adlı çalışması okurun bilgi birikimini de devreye sokarak okuyup değerlendrebileceği bir yapıt.

Aycan Yüce

————————–

Naziler ve Atatürk, Stefan Ihrig, ÇevirenÇ:Ahmet  Fethi Yıldırım, I. Basım:Alfa Yayınları, İstanbul, Temmuz 2015

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016