OkulBil TV

Eğitim - haber - Sanat

nasreddin hoca fıkraları

IMAG0968

nasreddin hoca fıkraları

Veled Çelebi İzbudak’ın Nasrettin Hoca Fıkraları’ adlı yapıtı Kapı Yayınları tarafından yayınevinin 100 Temel Eser serisinden okura sunuldu.

 

nasrettin hoca ve fıkraları

Veled Çelebi İzbudak kitaba yazdığı önsözde Nasrettin Hoca ve fıkraları hakkında bilgi veriyor.Yazar ilerleyen sayfalarda  Nasrettin Hoca’yı “Osmanlı’nın kuruluş dönemlerini idrak etmiş önde gelen meşhurlardan”  (s. 17) birisi olarak  yazıyor. Sıra fıkralara gelince  ‘Nasrettin Hoca Fıkraları’ adlı çalışmasına yeni baskılarda yeni bölümler eklendiğini görüyoruz. Örneğin:”Çaylak Gazetesi sahibi Tevfik Bey’in neşreylediği iki forma Letaif-i Nasreddin’den,” “Yine Tevfik Bey merhumun sonradan  neşreylediği Hazine-i Letaif’ten Hoca’ya isnat edilen fıkralar” ve  ” Bazı arkadaşlardan dinlediğim veya mektupla gönderilen latifeler” açıklamalarıyla veriyor.

 

Veled Çelebi İzbudak ve  yapıtları:

Nasrettin Hoca kadar kitabı hazırlayan Veled Çelebi İzbudak da bilinmesi gereken bir kişiliktir. Ömrünü edebiyat ve dilimiz konusundaki çalışmalara adamış bir insandır. 20 yıllık milletvekilliği bulunan İzbudak ‘a Mustafa Kemal Atatürk de  çalışmalarında destek olmuştur.

Velet_İzbudak

 

Veled Çelebi İzbudak’ın yapıtlarından kimileri şunlardır:Bedayiü’l-Efkâr (Bahaî adıyla, 1894), Leylâ ile Mecnûn (1895), Muvazene (1895), Birbirimizi Kırmayalım (1895), Muhakemetü’l-Lügateyn (1897), Arapça Gramer (Bahaddin adıyla, 1908), Letâif-i Nasreddin Hoca (Sözlü ve yazılı kaynaklardan derlenmiş 388 fıkra, 1909), Lisan-ı Farisî (1909), Darulfünûn Dersleri (1912), Vasiyetnâme-i Şerife Şerhi, Hayru’l-Kelâm (1914), Türk Diline Medhal (1922), Ferhengnâme-i Sadi Tercümesi yahud Muhtasar Bostan Tercümesi (Kilisli Muallim Rıfat ile, 1924), Divan-ı Türkî-i Sultan Veled (Mehmed Bahaeddin adıyla, Kilisli Muallim Rıfat ile, 1925), Kur’ân-ı Kerîm Elifbası (Ahmed Edib ile, 1925), Türkçeden Trükçeye Lügat (1926), El-İdrak Haşiyesi (Ebu Hayyan’dan, Kilisli Muallim Rıfat ile, 1936), Atalar Sözü (1936), Oğuz Ata. Orhun Abideleri (1937), Mesnevî (Mevlâna’dan, 4 cilt, 1942-1946), Hatıralarım (1946)

Veled Çelebi İzbudak’ın ‘Nasreddin Hoca Fıkraları’ adlı yapıtı birçok açıdan piyasadaki Nasrettin Hoca Fıkraları’ndan  farklı olduğu görülüyor.

Mustafa ASLAN

———

Veled Çelebi İzbudak, Nasreddin Hoca Fıkraları, I. Basım:Kapı Yayınları, İstanbul, Aralık-2013


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016