OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

müzakere

IMAG1409MÜZAKERE

Banu Gökcül’ün ‘Stratejik İlişki Kurma Müzakere’  adlı yapıtı Alfa Yayınları arasında okurla buluştu.

konu başlıklarından

Banu Gökcül’ün ‘Stratejik İlişki Kurma Müzakere’ adlı kitabında yer alan kimi konu başlıklarını şöyle sıralayabiliriz: I. Bölüm “Konuya başlarken” adını taşıyor. Bu bölümde yer alan konuları şöyle sıralayabiliriz: A. Müzakere nedir? Müzakere yalnızca ikna etmek değildir, Müzakere uzlaşmak değildir, Müzakere uygunluk değildir, B. Müzakere şekilleri, Yaygın müzakere, Bütünleyici müzakere, C. Müzakerede başarının dört aşaması, Müzakerenin hedefi, Duyusal kesinlik, Esneklik yasası, Ahenk-uyum, D. Müzakerede dört aşamının uygulanması, Yüksek olanı hedefleyin, Karşı tarafı iyi tanıyın, Müzakere sürecini dikkatli takip edin, Esnek olun, E. Dört mat modeli,  1. Giriş, 1. Kadran,  Anekdotlar, Espri, Etkileyici soru, 2. Gelişme, II. Kadran, III. Kadran, 3. Sonuç, IV. Kadran, II. NLP’nin müzakeredeki yeri, NLP nedir? NLP nasıl işler? NLP ilkeleri nelerdir? III. Yaklaşım dilleri, A. Yaklaşım dili nedir? B. Yaklaşım dillerinin amacı, C. Yaklaşım stilleri süreci, 1. Odaklanın, 2.Gözlem yapın, 3. İletişime önem verin, 4. Yönetin, 5. Uygun dil kullanın, D. Yaklaşım dillerini öğrenme amacı, İnsanları sınıflandırmak doğru mu? İnsanları yönlendirmek doğru mu? Yaklaşım dillerini daha iyi anlamak, Genel bakış, Dünyayla ilişkide iki temel eylem, IV. Müzakerede başarının on anahtarı, A. İkna yaklaşım çeşitleri, 1. Benzerlik algılayanlar, Müzakerelerde ikna yakalaşımını bilmek ne işe yarar? 1. Benzerlikçilerle müzakere nasıl olur? B. İlgi yaklaşım çeşitleri, 1. İnsan ilgisi yüksek olanlar, 2.Nesne ilgisi yüksek olanlar, 3.Yer ilgisi yüksek olanlar, 4.Eylem ilgisi yüksek olanlar, 5.Bilgi ilgisi yüksek olanlar. Müzakerelerde ilgi yaklaşımını bilmek ne işe yara? 1. İlgi yaklaşımı insan olan kişilerle müzakere nasıl olur? 2.İlgi yaklaşımı yer olan kişilerle müzakere nasıl olur? 3.İlgi yaklaşımı nesne  olan kişilerle müzakere nasıl olur? 4.İlgi yaklaşımı eylem olan kişilerle müzakere nasıl olur? 5. İlgi yaklaşımı bilgi olan kişilerle müzakere nasıl olur? C. Bilgi yaklaşım çeşitleri, A. Algılama, 1. Somut bilgi insanları, 2. Soyut bilgi insanları, B. Ölçekleme, 3. Bütüncül yaklaşım insanları, 4. Derinlikçi yaklaşım insanları. Müzakerelerde bilgi yaklaşımını bilmek ne işe yarar? !. Somut bilgi insanlarıyla müzakere nasıl olur? 2. Soyut bilgi insanlarıyla müzakere nasıl olur? 3. Bütüncül yaklaşım insanlarıyla müzakere nasıl olur? 4.Derinlikçi yaklaşım insanlarıyla müzakere nasıl olur? D. değerlendirme yaklaşım çeşitleri, 1. Dış rfaranslı insanlar, 2. İç referanslı insanlar, Müzakerelerde değerlendirme yaklaşımını bilmek ne işe yarar?…

‘Müzakere’ konusunda bilmek istediğinizden fazlası bu kitapta bulunuyor.

Mustafa ASLAN

———————–

Stratejik İlişki Kurma Müzakere, Banu Gökcül, I. Basım:Alfa Yayınları Kişisel Gelişim, İstanbul, Nisan 2015

Updated: 30 Nisan 2015 — 11:45

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016