OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

muhammed muzaffer mecmuası

muhammed muzaffer mecmuası

Muallim Naci’nin Muhammed Muzaffer Mecmuası adlı yapıtı Everest Yayınları keşif dizizisinde özgün mwtinlw birlikte günümüz Türkçesiyle okura sunuldu.

BABASINI ELEŞTİREN ADAM

Muallim Naci Mehmed Muzaffer Mecmuası adlı yapıtında Doğu ve Batı edebiyatının önemli adlarını bir araya getiriyor. Bunlar arasında Racine, Moliére, Şeyh Galib, Nef’i vb. adları sayabiliriz.

MuallimNaci bizim ve Batı’nın önemli yazarlarını bir araya getirmekle kalmayıp kimi benzerlikleri ve farklılıkları da ortaya koyuyor. Hiciv üstadımız Nef’i’nin yergilerini biliyoruz bilmesine ama onun babasını da eleştirdiğini biliyor muydunuz? Boileau’nun kardeşini eleştirdiği belirtilen bölümde Nefi’nin ise babasını eleştirdiği belirtiliyor.

EĞİTİM

Muallim Naci’nin Muhammed Muzaffer Necmuası alı yapıtında eğitim konularına da değiniyor. Kahramanımız eğitim yaşamına mahalle mektebinde başlıyor. Burada falakyla tanışıyor. Yani eğitim ve fayak konusu tartışılmaya başlanıyor, bu bölümde. İbn Haldun’un eğitim görüşlerine de değinilen yapıtta çocuğa neler öğretilmesi gerektiği konusu üzerinde de duruluyor.

Mehmed yine mektebe devam etmekteydi, fakat orada kendisi için öğrenecek birşey kalmamış olduğundan ekseriya gider, hocanın huzurunda Kuran-ı Kerim’den bir bölüm okur, geri dönerdi. Çocuk beşinci hatmi indirince Vahid Efendi mükemmel bir toplantı yaptı, hocayı fevkalade memnun etti.” (s.229)

Muallim Naci’nin Muhammed Muzaffer Mecmuası adlı romanı okura Doğu Batı kültürünü karşılaştırma olanağı sunuyor.

MUSTAFA ASLAN

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Muhammed Muzaffer Mecmuası (Roman), Muallim Naci, I. Basım:Everest Yayınları, İstanbul, Ağustos 2017

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016