OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

modern bilimin oluşumu

modern bilimin oluşumu

Richard S. Westfall’ın ‘Modern Bilimin Oluşumu’ adlı yapıtı Alfa Yayınları Bilim dizisinden okurlara sunuldu. Yapıtta modern bilimin kurluşu yolunda yapılan çalışmalar  okura sunuluyor.

“Resmi olmaIMAG3725 (1)yan bir karışıklık içinde olan Kraliyet Derneğinin 17. yüzyılın gereksinmelerine, daha iyi finanse  edilen ama katı bir yapısı olan Akademiden daha iyi cevap verişinin nedenleri üzerine düşünmek gerekir. Dünya’yı ölçmelk gibi pahalı projeler Kraliyet Derneğinin olanakları dışındaydı.” (s.147)

konular

Richard S. Westfall’ın ‘Modern Bilimin Oluşumu’ adlı yapıtta ye alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Gök dinamiği ve yer mekaniği, Mekanikçi felsefe, Mekanikçi Bilim, Mekanikçi kimya, Mekanikçi felsefe ve biyoloji, Bilimsel girişimciliğin örgütlenmesi, Mekanik bilimi, Newton dinamiği.

“17. yüzyılda yöntem üzerine yazılan yazıların çoğu kanıtlama sorunuyla ilgiliydi. Boyle’un kısa ifadesi, modern bilimin deneysel süreçlerden örneğin, tarih araştırmaları ya da mantıksal soruşturmalardan ayrı bir yere koymak için genel bir deneysel yöntem tipinden söz edebiliriz.” (s.149)

modern bilim ve düşünce tarihi

Ortaçağ sonrası 17. yüzyıl bilimsel devrimine kollarını açıyor. Bu bilimsel devrime iki görüş imzasını atıyor.Bunlar Platoncu ve Pisagorcu görüşler olarak çıkıyor karşımıza:Evrenin matematiksel bir sistem içinde geometrici bir bakış açısıyla gözler önüne seriyor.  Ve…

Richard S. Westfall ‘Modern Bilimin Oluşumu’ nun tarihini bilim insanlarının görüşlerine dayanarak veriyor.

‘Modern Bilimin Oluşumu’ adlı yapıt bilimsel devrim tarihinin düşünce tarihi olması gerektiği görüşünü savunuyor, ağırlıklı olarak.

Mustafa ASLAN

————————

Modern Bilimin Oluşumu, Richard S. Westfall, Çeviri:İsmail Hakkı Duru, I. Basım :Alfa Yayınları bilim dizisi, İstanbul, T. 2015

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016