OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

MİTLERİN ÖZELLİKLERİ

20160827_211730MİTLERİN ÖZELLİKLERİ

Mircea Eliade’ın Mitlerin Özelllikleri adlı yapıtı Alfa Yayınları arasında okura sunuldu.

“….

Ancak Homeros’un dehası ve klasik sanatın bu tanrısal dünyaya eşsiz bir parıltı kazandırmış olması, önemsenmemiş olan bütün karanlık, anlaşılmaz, aşağı düzeyde  ya da sıradan olduğu anlamına gelmez.” (s.201)

Mircea Eliade’ın  Mitlerin Özellikleri adlı kitabında dokuz ana bölüm bulunuyor. Bölümler ve bölümler ve bunlara bağlı konular yapıtta aşağıdaki şekilde yer alıyor:

Birinci bölüm “Mitlerin yapısı” adını taşıyor. Bu bölümde yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor:”Yaşayan mit”in önemi, İlkel mitolojilerin ilginçliği, Miti tanımlama denemesi, “Gerçek öykü”- “Yalan öykü”, Mitler neleri ortaya koyar, “Mitleri öğrenmek” ne demektir, Mitlerin yapısı ve işlevi

İkinci bölüm ” Kökenler’in  sihirli saygınlığı” adını taşıyor. Bu bölümde yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Köken mitleri ve kozmogoni mitleri,  Mitlerin hastalık tedavilerindeki rolü,  Kozmogoni yinelenmesi, Kökene dönüş” ve  “Başlangıçlar”ın saygınlığı.

“Mitler ve yenilenme ritleri” üçüncü bölümün adını taşıyor. Bu bölümde yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Tahta çık(ar)a ve kozmogoni, Dünyayı yenilemek, Farklılıklar ve benzerlikler,  Eskiçağ yakındoğusu’nda yeni yıl ve kozmogoni.

Dördüncü bölüm “Eskatoloji ve kozmogoni” adını taşıyor. Bu bölümde yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Dünyanın sonu-geçmişte ve gelecekte-, Doğu dinlerinde Dünya’nın sonu, Yahudi -Hıristiyan dünyasındaki kıyametler,  Hıristiyanlıktaki Binyılcılıklar,  “İlkeller”de Binyılcılık,  Modern Sanatta “Dünya’nın sonu”

 

Beşinci bölüm “Zamana egemen olunabilir” adını taşıyor. Bu bölümdeki konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Yeni bir başlangıcın kesinliği,Freud ve “köken”in bilinmesi, Geriye dönüş ile ilgili geleneksel teknikler, Zamanın yaptıklarından kurtulmak için ve Geçmişi yakalamak

Altıncı bölüm “Mitoloji, ontoloji, tarih adını taşıyor. Bu bölümde yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor:”Öz olan” varoluştan önce gelir, Deus Otiosus, Katledilen tanrısal varlık,  Hainuwele ve demalar, Artık “ontoloji” değil, “tarih” söz konusudur ve “Mit yıkımı”nın başlangıcı,

 

Yedinci bölüm “Anımsamanın ve unutmanın mitolojisi” adını taşıyor. Bu bölümde yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Yoğa ustası kraliçeye aşık olunca,  Hint dünyasının unutma ve anımsama ile ilgili simgeciliği, Eski Yunan’da “unutma” ve “akılda tutma”,”İlk” bellek ve “tarihsel” bellek, uyku ve ölüm,  Gnostisizm ve Hint felsefesi, Anamnesis ve tarihyazımı,

“Mitlerin yükselişi ve çöküşü” sekizinci bölümün başlığı olarak çıkıyor karşımıza. Bu bölümdeki konu başlıkları şöyle sıralanıyor:Dünyayı açık kılmak, İnsan ve Dünya, Hayal gücü ve yaratıcılık, Homeros,  Teogoni ve jenealoji, Akılcılar ve mit,  Alegorizmler ve Evhemerosçuluk,  Yazılı belgeler ve sözlü gelenekler,

Dokuzuncu bölüm “Mitlerin varlıklarını korumaları ve gizlenmeleri” adını taşıyor. Bu bölümde yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor:Hıristiyanlık ve m,toloji,İncillerdeki “izler” ve tarih,  Tarihsel zaman ve litürjik zaman,Ortaçağ eskatoloji mitolojisi,  Eskatoloji mitinin kalıntıları,m” Modern Dünyanın mitleri” ve Mitler ve kitle iletişim araçları.

Mircea Eliade Mitlerin Özellikleri adlı yapıtında mitlerle ilgili ilginç bilgiler paylaşıyor, okurla.

 

MUSTAFA ASLAN

………………………………

Mitlerin Özellikleri, Mircea Eliade, Çeviren:Sema Rifat, I. Basım:Alfa Yayınları, İstanbul, Eylül 2016

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016