OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

MEZOPOTAMYA

20160730_131157

MEZOPOTAMYA

Ülkemizin de bir bölümünün yer aldığı, Barthel Hrouda’nın kaleme aldığı  Mezopotamya’nın anlatıldığı aynı adlı yapıt Alfa Yayınları arasında okurlara sunuldu.

MEZOPOTAMYA SADECE COĞRAFİ BİR KAVRAM MI?

Mezopotamya’nın sınırları şöyle belirtiliyor:”Torosların güney yamaçlarından, yani Aladağlar’dan Basra Körfezine kadar uzanan bölgenin tamamı ilk kez Ms. 1. yüzyılda Yaşlı Plinius tarafından Mezopotamya olarak adlandırıldı.”

Barthel Hrouda’nın yazdığı Mezopotamya bölgesini anlatan aynı adlı yapıt sözcüğün ilk kez kimin tarafından kullanıldığından başlayarak anlatıyor. Yapıtın bütünü göz önüne alındığında Mezopotamya’nın sadece bir coğrafi kavram ya da coğrafi bir bölge olmadığı ortaya çıkıyor.

 

KONULAR

Barthel Hrouda’nın  altı bölümden oluşan Mezopotamya – Dicle ve Fırat Arasındaki Kadim Uygarlıklar- adlı kitapta yer alan bölüm ve bu bölümlerdeki konu başlıkları şöyle sıralanıyor:Tarih Öncesi adlı ikinci bölüm Giriş’ten hemen sonra geliyor.

Üçüncü bölüm “Tarihe Genel Bir Bakış ” adını taşıyor. bu bölümdeki konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Sümer ve Akkad, Amurru ve Kassitler döneminde Babil, 2. Binyılda Assur ve Mitanni İmparatorluğu, Yeni Assur İmparatorluğu ve Geç Babil, Epilog : Perslerden İslam’ın zaferine kadar.

Dördüncü bölüm “Yapılar:Toplumsal ve Kültürel Gelişmeler” adını taşıyor. Bu bölümde yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor:Ekonomi ve toplum, bilim ve teknik, dil, yazı, edebiyat, sanat ve din.

Son iki bölüm ise Son Bakış ve Sonsöz adını taşıyor.

“Oikos ekonomisi yukarıda anlatıldığı biçimiyle Erken Hanedanlar döneminde oluştu, ama daha III. Ur döneminde bile ekonominin tarım, üretim, zanat, vergiler ve idari yönetim gibi farklı alanlara ayrıldığı görülebiliyor.” (s.74)

Mezopotamya – Dicle ve Fırat Arasındaki Kadim Uygarlıklar- adlı yapıtında  Barthel Hrouda bu bölgenin sadece coğrafi olarak anılmayacağını işin ekonomik ve kültürel boyutlarının olduğunu da okura sunuyor.

MUSTAFA ASLAN

…………………………..

Mezopotamya (Dicle ve Fırat Arasındaki Kadim Uygarlıklar), Barthel Hrouda, Çeviri:Zehra Aksu Yılmazer, I. Basım:Alfa Yayınları, İstanbul, Ağustos 2016

Updated: 03 Ağustos 2016 — 12:21

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016