OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

mezarı olmayan kadın

 

images

mezarı olmayan kadın

Assia Djebar’ın Cezayir Bağımsızlık Savaşı’nın anlatıldığı ‘Mezarı Olmayan Kadın ‘ adlı roman Evrensel Yayınları arasında okura sunuluyor. Jean Paul Sartre’ın Fransız direnişçilerini anlattığı ‘Morts sans Sépulture’ adlı yapıtı da bir başka işgal gücünü, ülke topraklarından kovmaya çalışan insanları anlatıyor, tıpkı ‘Mezarı Olmayan Kadın’ gibi.

sömürgeci

‘Mezarı Olmayan Kadın’ adlı romanda sömürgecilerin yerli halka karşı kötü davrandıklarını, onları küçümsediklerini roman boyunca başarılı bir biçimde çiziliyor. Sömürgecilerin olumsuz davranışlarının direniş hareketinin de güçlenmesine yol açıyor. Ulusalcılar her türlü baskı, zulüm ve sürgüne kar direniyorlar. Bu savaşıma malları ve canlarıyla katılıyorlar, romanda dile getirildiği gibi.

“…Bu okul büyük bir binaydı. Bina, buralı olmayan, ama ulusalcı zihniyeti nedeniyle Caesarea’ya sürgün edilen zengin bir adama aitmiş. Ona menfi diyorlardı. Birkaç yıl sonra özgürlüğüne kavuştuğunda binayı vakıf olarak kente bağışladı.” (s.49)

kadınlar ve direniş

‘Mezarı Olmayan Kadın’ adlı romanın kahramanları ağırlıklı olarak kadınlar. Cezayir Bağımsızlık Savaşı’ndaki önemli direnişçi kadınlardan birisi Süleyha’nın yaşamını anlatan yapıtta belli başlı kahramanları kadınlar oluşturuyor.

Sömürgecilere karşı direnişe katılanlar arasında erkekler kadar kadınlar da karşımıza çıkıyor yapıtta. Kadınların direniş hareketinde yer almaları Cezayir’de yeni birşey olmadığı tarihsel olarak kadınların direnişçi bir ruha sahip olduklarını belirtiyor, yazar. Dünden bugüne kadınların işgalcileri dize getirdiğinin altı çiziliyor.

“Ben dağ köylerine çıkmadan tam yüz yıl önce, Bougie kentinin Fransızlar tarafından henüz fethedşlmemiş surlarının altında savaşçı Berberi kadınlar, gözleri önünde henüz şehit düşmüş erkeklerinin atlarına atlayıp bu sular altında düşmana karşı durdukları söylenir. Amazonlar gibi öldürttüler kendilerini! Yeni istilacılar şaşırıyorlardı. “Ne menem bir halktır ki böylesi kadınlara sahip” diye yazıyorlardı.” (s.86)

Assia Djebar’ın ‘Mezarı Olmayan kadın’ adlı romanı Cezayir Bağımsızlık Savaşı’nı verirken gereksiz bilgilere yer verip gereksiz bilgilerle okuru sıkmıyor. Ülke tarihine, özellikle de yakın tarihe roman ölçüleri içinde değiniyor. Siyasal tarihe merak duyanlara, özellikle sıcak gündemin içinde yer alan Cezayir’in yakın geçmişini merak edenlere…

Mustafa ASLAN

……………………………………………………

Assia Djebar, Mezarı Olmayan Kadın, Çeviren:Olcay Geridönmez, I. Basım: Evrensel Yayınları, İstanbul, Mayıs 2013

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016