OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

MERYEM’İN TANIKLIĞI

20170708_162346MERYEM’İN TANIKLIĞI

Colm Toibin’in Meryem’in Sırrı adlı yapıtı Everest Yayınları arasında okura sunuldu.

“Uzaktan bakıldığında, ortalığa gelişigüzel bırakılmış şeyler gibi duruyorlardı, oysa şimdi, buraya maksatlı olarak yerleştirilmiş oldukları açıktı, oymaların bir manası olmalıydı; yanlarından hızlı adımlarla uzaklaşırken, ölümü temsil ettiklerini anlamıştım.” (s.97)

BU METNİ NASIL OKUMALI?

Toibin’in yapıtına değişik açıdan bakmak olanaklı gibi görülüyor. Yapıt her ne kadar dinsel gönderiler  gönderiler taşıyan bir roman gibi görünse de, sözün okura bırakıldığını sanıyorum. Çünkü Meryem’in Tanıklığı çok anlamlı bir metin olduğunu düşünüyorum.

“Meryem’se bu nevi yargı ve tahminleri anlamsız bırakacak yeni bir şeyin olacağını, dünyanın sonunun geldiğini, yaşadığımız günlerin dünyanın son, yeni bir başlangıcınsa ilk günleri olduğunu ileri sürüyordu.” (s.65)

ÇAĞIMIZ

Meryem’in tanıklığı dinsel motiflerle örülen bir roman olmasına karşın, günümüze kimi göndermeler yapıyor. Örgütlü yapılar ve kahramanlarla ilgili okuru kimi irdelemeler içine çekiyor, bence. Çarmıha gerilerek öldürülen genç, takipçileri ve annesi üzerinden okurla kimi konuları tartışmaya açan bir yapıt özelliğini taşıyor.

“Çivileme faslında geride durduk. Çilerin her biri benim ir elimden uzundu. Önce adamlardan beşinin altısının oğlumu tutması ve kolunu çarmıhın tahtasına uzatması gerekti, sonra ilk çiviyi bileğin elle buluştuğu noktadan çakmaya başladıklarında, oğlum kolunda fıskiye gibi kan…” (s.76)

Colm Toibin’in Meryem’in Sırrı  adlı yapıtında okura çok anlamlı bir metin sunuyor. Örnek okurun metnin altından çıkarken günümüz sorunlarına ilşkin gönderileri de…

MUSTAFA ASLAN

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Meryem’in Sırrı (Roman),Colm Toibin, Çeviren:Handan Balkara, I. Basım:Everest Yayınları, İstanbul, Temmuz 2017

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016