OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

mentalist

IMAG3300MENTALİST

Kemal Cömertoğlu’nun  ‘Mentalist’ adlıayapıtı Alfa Yayınları arasında okura sunuldu. ‘Mentalist’ adlı kitapta zevkle izlediğim çoğu gösterilerin nasıl yapıldığını anlatıyor.

Mentalist

Mentalizm illüzyon sanatının bir kolu olarak kabul ediliyor. Mentalizm illüzyona ve yönlendirmeye bağlı olarak ikiye ayrılıyor.

Kemal Cömertoğlu’nun  ‘Mentalist’ adlı kitabında yeralan konulardan kimileri şöyle sıralanıyor:Seyircinin çizim veya yazısını, kağıdı gizlice değiştirerek elde etme yöntemi, Seyircinin çizim veya yazısını, kağıdı gizlicedeğiştirerek elde etmek için başka bir yöntem, Gizli bilgi: Yırtılarak imha edilen kağıt parçasındaki yazı veya çizimi gizlice ele geçirme yöntemi, Seyircilerin önünde gizlice yazı yazma yöntemi, Mentalist seyircilere listelenen isimler arasında hayatta olmayanı bilir, ESP kartları, Elindeki ESP kartlarını tek tek masaya bırakırken seyircinin onu durdurarak seçtiği kart, metalistin önceden masaya ayırdığı kartla aynı simgeyi taşımaktadır, Önceden bilinen iskambil, Seyircinin destenin arasına gelişigüzel yerleştirdiği not kağıdının hangi iskambillerin arasına denk geleceği yine o kağıtta yazmaktadır, otomatik mentalizm, Bir iskambil destesinden seçilen iskambilin aynısı diğer destenin içinde ters döner, Hangi iskambil kaçıncı sırada? Sırtını dönen metalist seyircinin iskambil destesinden kaç iskambil ayırdığını ve sonunda  hangi iskambili seçtiğini bilir, Kırmızı mı siyah mı? Seyirci yüzlerini görmediği iskambilleri kırmızı ve siyah diye gelişigüzel ayırırMentalistin etkisi altındaki seyircinin tüm tahminleri doğru çıkar,  Değiş tokuş, Seyirciler gizlice ellerindeki iskambilleri bibirleriyle değişirler. Mentalist değiş tokuşun kimle kim arasında olduğunu bilir, Mentalist bir deste iskambili seyircilere vererek üç ayrı kişinin birer kart seçmesini ister. Ve seçilen iskambilleri hemen bilir. Gizlice yazılan soruları bilerek cevaplama oyunu, Seyirci mentalistin elindeki kalemleri sırayla seçer; Son seçim mentalistçe önceden bilinmektedir, İskambillerin yol göstermesiyle, bir kitaptan seçilen kelimeyi bilme oyunu, Kitaptan seçilen kelimeyi bilmek için başka bir yöntem, Bir kitabın arasına saklanan paranın seri numarasını bilmek, Kitaptan seçilen kelimeyi bilmek için başka bir yöntem, Seyirci, mentalistin elinden boşluğa bıraktığı parayı istemedikçe yakalamayı başaramaz, Dört sırasında, dörder rakam bulunan karenin soldan sağa yukarıdan aşağıya vs. tüm toplamları seyircinin seçtiği sayıyı verecektir, Seyircilere bir takvim sayfasından gelişigüzel seçilen sayılar mentalistçe bilinir, Mentalist salondaki bir seyircisine, birer iskambil seçtirir. Sahnedeki gözleri bağlı medyum, tüm seçimleri  bilecektir, Yedi kartta yeralan sayılardan seçilen bir sayı kolayca bilinir, Seyirci ve mantalist birbirlerinden habersizce aynı sayıları seçerler, Mentalist seyircinin seçeceği sayının toplamını önceden bilir, Seyircilere yazılıp birer zarfa kapatılan kelimelerin tümü mentalistçe bilinir, Mentalist o haftanın loto çekiliş sonuçlarını tek kolonda bilir,Nabız atışını durdurmak ve tekrar başlatmak,  Bir kesekağıdının içindeki altı pinpon topundan farklı renkteki tek topu hangi seyircinin aldığı bilinir.

Kemal Cömertoğlu’nun  ‘Mentalist’ adlı kitabından öğrendiğiniz numaralarla çevrenizdekilere güzel gösteriler sergileyebilirsiniz.

Mustafa ASLAN

———————–

Mentalist, Kemal Cömertoğlu, I. Basım:Alfa Yayınları, İstanbul, Nisan 2015

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016