OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

Mehmet Fuad Köprülü Külliyatı 7

IMAG1624_1Mehmet Fuad Köprülü Külliyatı     7

Alfa Yayınları Mehmet Fuat Köprülü’nün Külliyatını yayımlamayı sürdürüyor. Yayınevi  Mehmet Fuad Köprülü’nün külliyatı içerisinde yer alan 7. kitabı Türk Edebiyatı Tarihi Ders Notları’ nı okurlara sundu. Bu yapıtı yayına Yahya Kemal Taştan’ın hazırladığı görülüyor.

Mehmet Fuad Köprülü’nün külliyatının 7. kitabının hemen girişinde yazarın yaşamının yanı sıra Genç Kalemler, Yeni Mecmua Lisan Hareketi… gibi Türk edebiyat ve düşün dünyasının önemli gelişmleriyle olan ilişkileri de aktarılıyor.  Bu bölümde yer alan konu başlıkları şunlardır: Mehmed Fuad Köprülü Hayatı, Fecr-i Ati  Encümen-i Ebedisi ve Fuad Köprülü, Fuat Köprülü’nün Türkçülük fikri ve Türkçü çevrelerdeki faaliyetleri, Türk Derneği, Genç Kalemlar ve Yeni Lisan Hareketi karşısında Fuad Köprülü, Türk Ocağı ve Türk Yurdu, Halka Doğru, Türk Bilgi Derneği ve Bilgi mecmuası, İslam mecmuası, Milli Tetebbular Mecmuası, Yeni Mecmua.

Yapıtın “Türk Edebiyatı Tarihi Ders Notları” ilk bölümünde  bölümde yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Batı Türklerinde edebiyat ve tekamül şekli, Hayat ve medeniyet, Siyasi hayat, İdare teşkiletı, Ordu ve askerlik, Saray hayatı ve eğlenceleri, içtimai sınıflar, Manevi hayat:Tekkeler ve şeyhler. Osmanlı Edebiyatının başlangıcı, Osmanlılıktan evvel Anadolu’da fikri hayat, İlk manzumelerin eşkal ve evsafı, Mevlana Celaleddin Rumi, Mevlana’nın terceme-i hali, Mevlana’nın teşekkülünde eserleri görülen amiller, Şems-i Tebrizi, Şems’in Gaybubetinden sonra Mevlana, Mevlana’nın hayattayken halk üzerinde haiz olduğu manevi nüfuzu, Mevlana’nın şiirle tevagulü, Sultan Veled, Yunus Emre.

“XIV. Asırdan İtibaren Türk Edebiyatı Tarihi” adlı bölümde yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor: XIV. asırda Anadolu Türkçesi edebiyatı, Anadolu Beyliklerinde yazılan Türkçe eserler, Memluklu İmparatorluğu sahasında yazılan Türkçe eserler,  O devirde Anadolu’daki Türk kültürüne dair yanlış nazariyeler,Türkçe eserlerin gelişimi, Dönemin önemli isimleri, Türkçe’nin Arapça ve Farsçaya karşı mücadelesi.

“XV.  Asırda Anadolu Türkçesi Edebiyatı” adlı bölümde yer alan konu başlıkları şunlardır: XV. asırda Türkçenin ehemmiyeti, XV. asırda hars merkezleri, Dönemin önemli isimleri,  XV. asrın ikinci yarısı (önemli isimleri, edebiyat türleri), Mısır ve Suriye sahasında Anadolu Türkçesi, Halk edebiyatı.

“XVI. Asırda Anadolu Türkçesi Edebiyatı” adlı bölümde yer alan yazı başlıkları şöyle sıralanıyor: Bu asırda Türk harsı, harici tesirler, Kültür münasebetleri, Hars merkezleri,  Türk-i Basit cereyanı, Kaside ve güzel üstatları, XVI. asrın diğer mühim şairleri, Nesir, Halk hikayeciliği, halk şiiri.

“XVII. Asırda Anadolu Türkçesi Edebiyatı” adlı bölümde şu konu başlıkları bulunuyor: Asrın medeni hayatına umumi bir bakış, Klasik nazım, Nesir, halk hikayeciliği, Halk şiiri.

Mehmed Fuad Köprülü’nün  ‘Türk Edebiyatı Tarihi Ders Notları” adlı yapıtında yer alan öteki konular ise şöyle sıralanıyor: XVIII. Asırda Anadolu Türkçesi Edebiyatı, XIX. Asırda Anadolu Türkçesi Edebiyatı, XX. Asırda Anadolu Türkçesi Edebiyatı, Milli Edebiyat cereyanı, Türkmen Edebiyatı Tarihi, Azeri Edebiyatının menbaları, Türkiye dışındaki Türk edebiyatı tarihi (Çağatay edebiyatı, Azeri edebiyatı).

Mehmet Fuad Köprülü Külliyatı’nın 7. kitabında yer alan konular yazar ve araştırmacıların yanı sıra edebiyat meraklılarının da dikkatini çekecek özellikler taşıyor. Önerilir!

 

Mustafa ASLAN

——————–

Türk Edebiyatı Tarihi Ders Notları, Mehmet Fuad Köprülü, Yayına Hazırlayan:Yhaya Kemal Taştan, I. Basım:Alfa Yayınları,İstanbul, Eylül 2015

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016