OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

Mehmet Fuad Köprülü Külliyatı-6

IMAG1634_1 (1)Mehmet Fuad Köprülü Külliyatı-6

Alfa Yayınları Mehmet Fuat Köprülü’nün Türk edebiyatının önemli konularını içeren “Edebiyat Araştırmaları II” alt başlığıyla  külliyatın altıncı kitabı olarak yayımladı.

Azeri-Farsça lehçesi, Azeri  Türk lehçesi, İran ve Kuzey Azerbaycan’da Türkçe, Etnik amiller:İstila ve iskanlar, Tarihi amiller, Azeri edebiyatının tekamülü:İlhanlılar ve Celayirler devri, karakoyunlular ve Akkoyunlular devri, Safeviler Devri, Avşarlar, Zendler ve Kaçarlar devri, Azeri edebiyatında teceddüt devri.

Mehmet Fuad Köprülü Külliyatı 6 adlı yapıtta yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor:Çağatay Edebiyatı başlığını taşıyan bölümde yer alan konular şunlardır: Çağatay dil ve edebiyatının tarihi tekamülü:İlk Çağatay devri, Klasik devrin başlangıcı (Nevai’ye kadar) Klasik devrin devamı (Babur ve Şeybaniler devri), Gerileme ve Çökme Devri.

“Tuyug” adlı bölümde ise şu konular yer alıyor: Tuyug şeklinin menşevetekamülü, Tuyg şeklinin tarihi tekamülü, Türk klasik edebiyatının hususi nazım şekilleri,, İlaveleri, I. İlave:Babur’un Aruz Risalesi ve Mübeyyen’i, II. İlave: Nevai ve Babur’deki Nazım şekillerine dair, III. İlave: Tuyug? Toyug?

“XVII.  Asır Saz Şairlerinden Kayıkçı Kul Mustafa” başlığıyla verilen bölümde yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Kul Mustafa’nın tarihi türkü ve destanları, Kul Mustafa ‘nın sanatı ve tesiri, Genç Osman Hikayesi, I. Adana Türkmenlerinin bir halk hikayesi Genç Osman, II. Anadolu’da Genç Osman Hikayesi, III. Bağdat’ta Genç Osman Hikayesi, IV. Edebi menbalarda Genç Osman Destanı, V. Genç Osman Hikayesinin tarihi Esası, VI. Türkmen Hikayesinin tahlili, VII. Anadolu rivayetlerinin tahlil ve mukayesesi, VIII. Bağdat rivayetinin tahlili, IX. Netice: Halk rivayetlerinin ferdi menşei, Kul Mustafa’nın şiirleri, bibliyografya, Kayıkçı Kul Mustafa ve Genç Osman Hikayesi hakkında yeni vesikalar, I. Kayıkçı Kul Mustafa, 2. Genç Osman Rivayetleri, 3. İlave.

Yapıtta yer alan öteki konu başlıklarından kimilerini şöyle sıralayabiliriz: Tevfik Fikret ve ahlakı, Yeni Farsça’da Türk unsurları, abdal ve  çeşitli biyografiler…

“Büyük Namık Kemal’in ölümünden beri zulmü istibdadın korkunç tayfına karşı kuvvetle haykıracak yüksek ruhlu bir şair yetişmemişti; herkes türlü türlü mülahazalarla böyle aleni isyan feryatları çıkarmaktan farig olmuş (vaz geçmiş), yalnız ferdi emellerini, aşklarını terennümle meşgul oluyorlardı.” (s. 293)

Mehmet Fuad Köprülü, bu yapıtında Azeri ve Çağatay edebiyatından başlayarak  Kayıkçı Kul Mustafa, Baki, Figani, Rumi, Ahmed Yesevi,  Tevfik Fikret… gibi  birçok değerli  şair ve yazarımızı değerlendiriyor, çeşitli açılardan.

Mustafa ASLAN

————————–

 

Mehmet Fuad Köprülü Külliyatı 6, Edebiyat Araştırmaları II, I. Basım: Alfa Yayınları, İstanbul,Mayıs 2014

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016