OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

Mehmet Akif Ersoy

MEHMET AKİF ERSOY

 

Mithat Cemal Kuntay’ın Mehmet Akif Ersoy’u anlatan üç bölümden oluşan yapıtı Alfa Yayınları arasında okura sunuldu.

Yapıtın birinci bölümde Mehmet Akif Ersoy’un hayatı, ikinci bölümde seciyesi ve üçüncü bölümde ise sanatı veriliyor, Mithat Cemal Kutay’ın yapıtı Mehmet Akif Ersoy’da.

HAYATI

Hayatının anlatıldığı birinci bölümdeki konu başlıkları şöyle sıralanıyor:Bir yazı odası, Dostluğumuz nasıl başladı, Bir kelime, Tahkikat yapıyorum, Tahkikat ilerliyor, Karanlıkta parlayan gözler, Kavga, Bir tashih, Beraber okuduğumuz şeyler, Çarşambalar, Bir pazartesi gecesi, Hodkamlık, Uzun mu? Varidat nasıl okundu? Kovadis? Emrullah Efendi ve Hasan Baba, Bekletilen adam, Ali Şevki Hoca, Gitmemiş miydik yoksa? Taşkasap gezintileri, “Hasta”,Yalan şöhretler, İttihat ve Terakki, Bir yemin, Kilyos’ta, Müsavi olmayan dost, Yazılamayan mersiye, Çocuklar, Kebapçı Kamil, Bir tenkit, bir takdir, Bir sakal, Fatih yangını, “Zangoç” ve “Molla sırat”, Kömürcü İsmail Efendi, Babanzade Ahmet Naim, Ankara’da, Ak Şemseddin, Ayıp! Mısır’da, Nil kıyılarında, Sarık meselesi, Korku, Aktif İstanbul’da Kıyıcı Osman Pehlivan, Kaçtığım hasta, Sayılı günler, Son gün, Resmi.

SECİYESİ

Mehmet Akif Ersoy’un anlatıldığı yapıtım ikinci bölümdeki konu başlıkları şöyle sıralanıyor:Kuranlı ev, pehlivanlı mahalle, Rasathaneli mektep, İki küçük seyahati, Seyahatlaeri, Bir zan, Ney dersi, Musiki iptilası, Çamlıca’daki köşk, İki musiki, Kuran, Bir mülakat, İnanan adam, Mefhumlar, Gıyaben dostları, Gıyaben düşmanları, Üç padişah, Bir tasnif, Dört çamur, Akif’in müslümanlığı, Cami ve medrese, Akif’in ahlakı,Renkler, Hokkabz takımı, Müteaddit sükutları, Adam arayan adam, Bir baytar miralayı, Mektep arkadaşının çocukları, Tesadüfler, Arnavut muydu? İç yüzünün portresi.

 

SANATI

Sanatın rengi, Bir mısrası, Sanatın tabiiliği, Yerlilik, Osmanlıcanın Türkçe olması, Aruzla resim yapan adam, Kafiyeleri, Nazmındaki natıka, Şahsi aruz, İstihza şiirleri, Hicivleri, Kendi olmak, Sesi, Mevzu, Yanlış anlaşılan adam,Bir mecmua, Muterizleri, Şiire neyle başladı, Ali Ekrem ve Akif, Çalışmak, Üç beyit, “Vitam impendere vero” ve sözlükçe.

Mithat Cemal Kuntay’ın Mehmet Akif Ersoy adlı çalışması ünlü şairimizi değişik yönleriyle anlatan iyi bir çalışma.

Mustafa ASLAN

::::::::::::::::::::::::::::::

Mehmet Akif Ersoy, Mithat Cemal Kuntay, Alfa Yayınları’nda I. Basım:Ağustos 2018,  İstanbul

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016