OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

meditasyonlar


IMAG3812
meditasyonlar

Descartes’in ‘Meditasyonlar’ adlı yapıtı Alfa Yayınları arasında okura sunuldu. Algı, Tanrı, rüya, varlık … vb konuları irdeliyor, bu yapıtında, Descartes.

“Burada ilkin  zihin ile beden arasında büyük bir fark olduğu dikkatimi çekiyor; başka deyişle bedenin doğası gereği sonsuzca bölünebilir olduğu, buna karşın zihnin hiçbir şekilde bölünemez olduğu.” (s.s.120-121)

René Descartes’in ‘Meditasyonlar’ adlı yapıtında yer alan konu başlıkları arasında şunlar yer alıyor: Kuşku duyulabilir şeyler, İnsan zihninin doğası:Zihni tanımak, bedeni tanımaktan daha kolaydır, Tanrı’nın var olduğuna ilişkin, Düşünce-Doğru yanlış,  Maddi şeylerin özü ve yine Tanrı’nın varolduğu konusu, maddi şeylerin varoluşu ve zihin ile beden arasındaki gerçek ayrım.

“Şimdi iş maddi şeylerin var olup olmadığını araştırmaya kaldı. Ben artık bu şeylerin en azından var olabileceğini biliyorum, çünkü bunlar saf matematiğin alanına giriyorlar ve bu yüzden ben de bunları açık bir şekilde kavrıyorum.” (s.100)

tanrı

René Descartes’in ‘Meditasyonlar’ adlı yapıtı “Metafizik Üzerine Düşünceler” alt başlığıyla  veriliyor. Bu yapıtta, Tanrı üzerine çeşitli konularda görüşleri yer alıyor, ünlü düşünürün. İlk  birinci bölümde “Kuşku duyulabilir şeyler”, “İnsan zihninin doğası:Zihni tanımak” “Tanrı’nın var olduğuna ilişkin”…  adlı bölümde Tanrı’nın varlığı üzerine  görüşleri yer alıyor.

“Ama şimdi herhangi bir şeyin fikrini salt kendi düşüncemden çıkarabiliyorsam ve bundan dolayı o şey hakkında açık seçik algıladığım her şey sahiden o şeye aitse, o zaman ben aynı şekilde Tanrı’nın var olduğunu kanıtlayacak bir kanıt da bulamaz mıyım? Kesinlikle tıpkı bir şeklin ya da sayının fikrini bulduğum gibi, zihnimde Tanrı’nın, yani her bakımdan kusursuz varlığın fikrini de buluyorum.” (s.92)

René Descartes’in ‘Meditasyonlar’ adlı yapıtında merak ettiğimiz Tanrı, rüya, varlık… gibi konuları zevkle okuyacaksınız.

Mustafa ASLAN

——————-

Meditasyonlar, R. Descartes, Çeviren:Çiğdem Dürüşken, Alfa Yayınları’nda I. Basım:Ekim 2015, İstanbul

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016