OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

MATEMATİĞİN KISA TARİHİ

20161101_104608MATEMATİĞİN KISA TARİHİ

Ian Stewart’ın Matematiğin Kısa Tarihi adlı yapıtı Alfa Yayınları Bilim dizisinden okura sunuluyor.

Hesap makinelerinin katkısı basit aritmetiğin ötesindedir, çünkü birçok bilimsel hesaplamanın uzun aritmetik işlemler dizisi şeklinde sayısal olarak uygulanması mümkündür. Denklemleri istenen hassasiyette çözen ilk sayısal yöntemlerden birini Newton keşfetti, bu yüzden Newton yöntemi olarak biliniyor.” (s.305)

Pullar, çeteler ve tabletler, Şekildeki mantık, Notasyonlar (işaretler) ve sayılar, Bilinmeyenin çekici yanı, Sonsuz üçgenler, Eğriler ve koordinatlar, Sayılardaki örüntüler, Dünyanın sistemi, Doğadaki örüntüler, İmkansız nicelikler, Sağlam temeller, İmkansız üçgenler, Simetrinin doğuşu,  Cebir rüştünü ispat ediyor, Lastik levha geometrisi, Dördüncü boyut, Mantık biçimi, Ne kadar olası, Zor hesapların yapılması, Kaos ve karmaşıklık ve ek kaynaklar.

İSLAM COĞRAFYASI, MATEMATİK VE HAREZMİ

Ian Stewart’ın Matematiğin Kısa Tarihi adlı yapıtta İslam coğrafyasından matematikçilerin de çalışmaları yer alıyor.Örneğin olarak Harezmi’nin çalışmalarından söz eden kitap, bu çalışmaların bugünkü karşılığı  hakkında da bilgi verirken, “El Harezmi sembol yerine kelimeleri kullanır, fakat kullandığı yöntemler bugün öğretilenlere çok benzemektedir,” diyor.

“Cebir kelimesi Arapça el-cabr’dan gelir; 820’li yıllarda yıldızı parlayan Muhammed b. Musa  el-Harezmi tarafından kullanıldı. Musa el-Harezmi’nin Hesaplama Üzerine Özet Kitap’taki el-cabr …” (s.68)

Matematiğin çok eskilere dayanan kısa tarihini Ian Stewart okura sunuyor. Matematiğin ayrıntılı tarihini yazsa uzmanların bile okumayacağı düşüncesini taşıyan yazar olabildiğince okurun ilgisini çekebilecek tarzda bir Matematiğin Kısa Tarihi’ni okura sunuyor.

MUSTAFA ASLAN

………………………………

Matematiğin Kısa Tarihi (Bilim), Ian Stewart, Çeviri:Sibel Sevinç,  I. Basım:Alfa Yayınları Bilim Dizisi, İstanbul, Ekim 2016

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016