OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

MAİ VE SİYAH


20160314_190047MAİ VE SİYAH

Halit Ziya Uşaklıgil’in ‘Mai ve Siyah ‘ adlı yapıtı tam ve özgün metin olarak Everest Yayınları tarafından okura sunuldu.

BABIALİ’DEN iKİTELLİ’YE

Halid Zaiya Uşaklıgil bir aşk ekseninde Babıali basın yayın organlarındaki çalışanlarının sorunlarını dile getiriyor. Gerçekçi bir dille olayların anlatıldığı yapıtta yiten ve tuttunmaya çalışan Babıali çalışnalarının , özellikle de yazarların durumunu vermesi açısından dikkat çekiyor.

“Ahmed Cemil dünden beri aç olduğunu o zaman hissetti odasından çıktı. İdare memuru küçük sofrasını her vakitki gibi penceresinin yanına kurmuş, arkadaşına intizaren ayakta sokağa bakarak karşıdaki kebapçıya ısmarlanmış altı şişin  ateş üzerinde rayiha-dardumanlar içinde cızladığını seyrediyordu.” (s. 268)

KADINLAR

Halid Ziya Uşaklıgil’in ‘Mai ve Siyah ‘ adlı yapıtı bir yönüyle kadın sorunlarına ışık tututyor. Yapıtta, Ahmed Cemil’in kız kardeşi  İkbal  üzerinden verilen iletilerde erkek egemenliği eleştiriliyor. Kahramanların iç dünyalarının yansıtılması kadın ve erkek dünyasının daha iyi sergilenmesine yol açıyor. Vehbi Efendi ile evlenen ikbal mutsuz bir evlilik sürdürüyor. Bunun nedeni ise kadına uygulanan şiddet olarak çıkıyor karşımıza. Vehbi Efendi’nin şiddeti Lamia’nın karnındaki bebeğini düşürtecek boyutlara ulaşıyor.

“Bu günden itibaren Ahmed Cemil’le İkbal’i her dakika bir parça öldüren, kurutup yakan o ateş-i müthiş arasında bir harb-i bi fasıla başladı. Artık evden çıkmıyor, uyumuyor, yemek yemiyor, yaşamıyordu;güya kendisini yaşamaktan men etmekle hayatının bir kısmını şu hayatının günden güne eksildiği görülen vücuda bahşetmek istiyordu.” (s.293)

Halit Ziya Uşaklıgil’in  ‘Mai ve Siyah’ basın yayın emekçilerinin sorunlarının yanı sıra kadın sorunlarını da veriyor.

MUSTAFA ASLAN

———————————-

Mai ve Siyah (Roman), Halit Ziya Uşaklıgil, Yayına Hazırlayan:N. Ahmet Özalp, I. Basım:Everest Yayınları, İstanbul, Mart 2016

Updated: 24 Mart 2016 — 10:25

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016