OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

Levant’taki İngilizler

IMAG2462(1)

Levant’taki İngilizler

Christine Laidlaw ‘Levant’taki İngilizler’ adlı yapıtında  Osmanlı İmparatorluğuı’nun Levant olarak adlandırılan bölgesindeki Levant Kumpanyasını anlatıyor. Kitabın kapsamı içinde İzmir, İstanbul ve özellikle Halep ağırlıklı olarak yer alıyor.

levant

levantBiladü’ş – Şam ya da  Maşrek adı verilen Levant Toroslardan başlayarak geniş bir bölgeyi kapsıyor, Christine Laidlaw’ın yapıtında anlattığı. Geniş anlamıyla Venedik’in Akdeniz doğu toprağı için kullanılan Levant sözcüğü ilk kez İngilizce’de 1497 yılında söylendiği belirtiliyor.

Fransız mandası altındaki Lübnan ve Suriye (1920-1946)  için Levant devletler adı kullanılmıştır.

konular

Birinci bölümün başlığı “Giriş ve Levant Kumpanyası’nın Geçmişi” adını taşıyor. Bu bölümde yeralan yazı başlıkları şunlardır: Mevcut literatürün ana hatları, Kaynaklar ve önerilen metodoloji, İngiltere’nin 18. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğuyla  ilişkileri,Levant Kumpanyası’nın geçmişi, 17. yüzyılda Kumpanya, 18. yüzyılda Kumpanya.

İkinci bölümün başlığı “Yöneticiler” adını taşıyor. Levant Kumpanyasının yöneticileri ile ilgili bu bölümde yer alan konular şöyle sıralanıyor: Şirket örgütlenmesi ve maliye,  Maaşlı memurlar, Aylıklar, Düzen ve disiplin, Seyyahlar, misafirler ve bedavacılar, Büyükelçi John Murray, sonuç.

Üçüncü bölümün başlığı”Rahipler” adını taşıyor. 17. yüzyıl, Levant cazibesi, Ticari faaliyet, Din propagandası, 18. yüzyıl rahipleri, İstanbul ve İzmir, sonuç.

“Hekimler” başlığı altında verilen beşinci bölümde yer alan yazılar şöyle sıralanıyor: İstanbul, Mackenzie  Mackittrick,İzmir, Dr. Andrew Turnbull, Halep, George Strachan, 18. yüzyıl İskoç doktorları, Edinburg Tıp Okulu, Russell’lar, Alexander Russell (8 Eylül 1714-28 Kasım 1768), Patrick Russell (7 Şubat 1727-2 Temmuz 1805), Adam Freer (Y. 1747-1811), Sonuç.

“Aile Hayatı ve Eğlence ” altıncı bölümün adını taşıyor. Bu bölümde yer alan yazılar  şunlardır: Arka plan, Doğu Hindistan Kumpanyası’nın tutumu, İstanbul’daki aileler, 18. yüzyılda İzmir, Halep, Sonuç. “Şirketin Gerilemesi ve Kapanması” ise son  bölümün adını taşıyor.

Christine Laidlaw’ın ‘Levant’taki İngilizler’ adlı yapıtı bölgenin bugününü iyi anlamak için ışık tutan bir kitap.

Mustafa ASLAN

————————

Christine Laidlaw, Levant’taki İngilizler,  Çeviren: Hakan Abacı, I. Basım:Alfa Yayınları, İstanbul, Kasım 2014

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016