OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

lale devri-mustafa aslan

 

 

Lale Devri M. Turhan Tan’ın daha önce tefrika edilmiş bir romanı. Kapı yayınları ‘Lale Devri’ adlı romanı kitap olarak okura sunuyor. Yapıtta Lale Devri öncesinden başlanarak bu dönemi hazırlayan koşullar bizzat yönetici sınıf aracılığıyla sunuluyor.

İçeriden dışarıdan

‘Lalel Devri’ adlı yapıtta M. Turhan Tan Osmanlı imparatorluğunun içeride ve dışarıda sıkıntılı bir dönem yaşadığı yılları anlatıyor. eski güçlü dönemini yitiren Osmanlı yapılan savaşlar sonucunda artık bir küçülme dönemine doğru gittiği anlatılıyor.
İçeride ise saray halkın içler acısı durumunu görmemkte direniyor. Bun un sonucunda ise sonucunda Patrona Halil Ayaklanması’na kadar gelincek bir noktaya ulaşıyor.

Ortadoğu’dan balkanlara dış politika…
Ortadoğu’dan Balkanlara uzanan bir coğrafyada Osmanlı dış politikasının ne durumda olduğunu görüyoruz.
M. Turhan Tan, Osmanlı’nın Rusya ile birlikte İran’ın paylaşılması işine girşitiğini belirtiyor. Aslında böyle bir girişimin nedeninin ise içerideki gelişmeleri durdurabilmek istencinden kaynaklanıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016