OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

KUTSAL VE KUTSAL – DIŞI

alfaaaaaKUTSAL VE KUTSAL – DIŞI

Mircea Eliade’ın Kutsal ve Kutsal- Dışı-Dinin Doğası adlı yapıtı Alfa Yayınları mitoloji serisinde okura sunuluyor.

“Birçok kez yinelediğimiz gibi dinsel insan dünyada kendine özgü bir varoluş halini benimser ve tarihsel dinsel biçimlerin çokluğuna karşın bu özgül tarz her zaman ayırt edilebilir.” (s.179)

DİNİN DOĞASI

 

Mircea Eliade’ın Kutsal ve Kutsal- Dışı-Dinin Doğası adlı yapıtında yer alan bölümler ve bu bölümlerdeki konu başlıkları şöyle sıralanıyor:

Giriş’te Kutsal tezahür ettiğinde, Dünyada iki varoluş tarzı, Kutsal ve tarih konuları üzerinde duruluyor.

1.Bölüm “Kutsal uzam ve Dünyanın kutsallaştırılması başlığını taşıyor. Bu bölümdeki konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Uzamsal türdeşlik ve hiyerofani,Teofani ve işaretler, Kaos ve kozmos, Bir yerin kutsanması:Kozmogoninin tekrarı, “Dünyanın merkezi”, “Bizim Dünyamız” hep merkezde yer  alır, Kent-kozmos, Dünyanın yaratılışını üstlenmek, Kozmogoni ve inşaat kurbanı, Tapınak bazilika, katedral, Birkaç sonuç.

2. bölüm “Kutsal zaman ve mitler “başlığıyla veriliyor. Bu bölümdeki konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Kutsal- dışı süre ve kutsal zaman, Templum-tempus, Kozmogoninin her yıl yinelenmesi, Başlangıç zamanına ve bayramların yapısı, Düzenli aralıklarla tanrıların çağdaşı olmak, Mit=kusursuz model, Mitleri yeniden hayata geçirmek, Kutsal tarih, tarih, tarihsicilik.

3. bölüm “Doğanın kutsallığı ve kozmik din” başlığıyla veriliyor. Bu bölümde yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Gökteki kutsallık ve Gök Tanrıları, Uzaktaki Tanrı, Hayat hakkındaki dinsel deneyim, Göksel simgelerin kalıcılığı, Su simgeselliğinin yapısı, İbretlik vaftiz hikayesi, Simgelerin evrenselliği, Terra mater, Humi posito:Çocuğun yerin üstüne bırakılması, Kadın toprak ve bereket, Kozmik ağaç simgeselliği ve bitki büyümesi kültleri, Doğanın kutsallığından arındırılması, Öteki kozmik hiyerofaniler.

4. bölüm “İnsan varoluşu ve kutsanmış” hayat başlığını taşıyor. Bu bölümdeki konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Dünyaya “açık” varoluş,hayatın kutsanması, Beden-ev – kozmos, Dar kapıdan geçiş, Geçiş ritüelleri, Erginlenme fenomenolojisi, Erkek kardeşlik cemiyetleri ve gizli kadın cemiyetleri, Ölüm ve erginleme, “İkinci doğum” ve tinsel yavrulama, Modern dünyada kutsal ve kutsal – dışı.

“Kozmos le onun kutsanmış imgesi, Tapınak arasındaki, giderek kendini kabul ettiren bu ontolojik farklılıktan hareketle aşka bir fikir daha belirir:Tapınağın kutsallığı yeryüzündeki her türlü çürümenin uzağındadır ve bunun nedeni…” (s.55)

Kutsal ve Kutsal- Dışı-Dinin Doğası’nda Mircea Eliade din konusunda mitoloji alanında dikkate değer bir çalışma sunuyor.

 

MUSTAFA ASLAN

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 Kutsal ve Kutsal- Dışı-Dinin Doğası, Mircea Eliade, Çeviren:Ali Berktay, I. Basım:Alfa Yayınları, İstanbul, Mayıs 2017

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016