OkulBil TV

Eğitim - haber - Sanat

KURALLARIN ÜTOPYASI

IMAG0010_1


KURALLARIN ÜTOPYASI

David Graebeber’in ‘Teknoloji, Aptallık ve Bürokrasinin Gizli Zevkleri Üzerine- Kuralların Ütopyası’ adlı yapıtı Everest yayınları arasında okura sunuldu.

“Bane, eğer birkaç hafta içinde nükleer bombayla hepsini yok edecekse, neden insanları toplumsal bir devrime yönlendiriyor, çelişkili değil mi? Yine, herkesin kendi tahminine kalmış. Birilerini yok etmek istiyorsanız, önce onlara ümit vermelisiniz, diyor.” (s.213)

KONULAR

David Graebeber’in ‘Teknoloji, Aptallık ve Bürokrasinin Gizli Zevkleri Üzerine- Kuralların Ütopyası’ adlı yapıtındaki konu başlıkları şöyle sıralanıyor:

Giriş- Liberalizmin demir yasası ve topyekün bürokratikleşme çağı, Katıksız fiziksel şiddetin önemini küçümsemeyin Nedensel faktör olarak teknolojinin önemini abartmayın, Hiç unutmayın her şey eninde sonunda değerlerle ilgilidir (ya da birilerinin  en büyük değerimiz akılcılık dediğini ne zaman duysanız , bilin ki en büyük değerlerinin ne olduğunu itiraf etmek istemedikleri için öyle söylüyorlar),

I. Tahayyülün ölü bölgeleri(Yapısal aptallık hakkında bir makale), Gerçekçi ol:imkansızı iste, 2. Uçan Arabalar ve düşen kar oranları Tez, Antitez, Sentez,, 3. Kuralların ütopyası veya her şeye rağmen neden hala bürokrasiyi seviyoruz ? !. Büyübozumunun büyüsü veya posta idaresinin sihirli güçleri, II. Maneviyat biçimi olarak akılcılık, III. Bürokrasi karşıtı fantezinin bürokratikleştirilmesi hakkında, IV. Kuralların ütopyası, Ek: Batman ve kurucu güç problemi hakkında.

EMPERYAL MEMURLAR KİMLERDİR?

David Graebeber’in ‘Teknoloji, Aptallık ve Bürokrasinin Gizli Zevkleri Üzerine- Kuralların Ütopyası’ adlı yapıtında bugün ünlü kimi düşünce insanlarının emperyal memur olduklarından kuşkulandığını yazıyor. Emperyal memur olduklarından kuşkulandığı iki isim arasında Weber ve Faucault’yü belirtiyor,  bu sürecinin  nasıl oluştuğunu anlattığı yapıtında.

“Weber ve Faucault’un popülaritelerini büyük ölçüde, Amerikan üniversite sisteminin o dönemde küresel ölçekte işleyen emperyal idari mekanizma için memur yetiştirmeye mahsus bir kurum haline gelmesine borçlu olduklarından kuşkulanmamak çok zor.” (s.57)

David Graebeber’in ‘Teknoloji, Aptallık ve Bürokrasinin Gizli Zevkleri Üzerine- Kuralların Ütopyası’ adlı yapıtında teknolojik gelişmelere koşut olarak günümüz sorunlarını geçmişle bağlantılı olarak okurla paylaşıyor.

MUSTAFA ASLAN

———————————

Teknoloji, Aptallık ve Bürokrasinin Gizli Zevkleri Üzerine- Kuralların Ütopyası, David Graebeber, Çeviren:Muammer Pehlivan, I. Basım:Everest yayınları, İstanbul, Mayıs 2016

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016