OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

KÜLTÜR VE DİRENİŞ

KÜLTÜR VE DİRENİŞ

Edward W. Said’in Filistin sorununu irdelediği yapıtı Alfa Yayınları arasında okura sunuldu.Ayrıca yapıt günümüz sorunlarına, özellikle terörizm konusuna da ışık tutan yazılarında Müslümanlar ve terörizm konusuna değiniyor.

“Adlandırdıkları üzere, “terörizmle savaş” ve “demokrasi için savaş.” Bush kötülere karşı iyiler için savaştıklarını, demokratik değerleri, Amerikan değerlerini bütün dünyaya yayacaklarını söylüyor. Her imparatorluk iki şey yapar:Geçmişteki imparatorluklara…” (s.203)

FİLİSTİN SORUNU

Daha önce Edward W. Said’le Kalem ve Kılıç adlı kitapta toplanan  bir dizi röportaj da gerçekleştiren David Barsamian’ın yaptığı konuşmaları içeren yapıtın ağırlığını bölüm adlarından da anlaşılacağı üzere  Fiilistin Sorunu oluşturuyor. Yapıtta Tek Devletli Çözüm. İntifada 2000:Filistin Ayaklanması, İstedikleri Şey Benim Suskunluğum, Terörizmin Kökenleri, Filistin Perspektifinden İsrail’le Çatışma, Zaferle Randevu adlarını taşıyor.

“Örnek olarak, geçen eylülde patlak veren El -Aksa İntifadasının son altı haftasında New York Times yorum sayfasında Filistin yanlısı olan sadece üç makale yayımlandı, birisi Filistin davasını savunan bir İsraillinin, diğeri bir Ürdünlünün ve üçüncüsü o sıralarda ABD’de bulunan İsrailli hukukçu Allegra Pacheco’nun çok güçlü makalesiydi.” (s.74)

11 EYLÜL VE TERÖRİZM

David Barsamian’ın Edward W. Said ‘e yönelttiği sorular arasında 11 Eylül olayları da yer alıyor. Said 11 Eylül üzerinden terörizm sorunu üzerine eğiliyor. Hangi hareketlerin terör kapsamına gireceğine Terörizmin Kökenleri adlı bölümde kafa yoruyor.

“Kanımca, bu Amerika Birleşik Devletleri’nin bütün bir yirminci yüzyılı kapsayan kendi ülkesinin dışına müdahil olmasının uzun diyalektiğinin bir sonucu. İslam dünyasının işlerine, petrol üreticisi olan ülkelere, Arap dünyasına ve Ortadoğu’ya müdahil olmasının sonucu.” (s.116)

David Barsamian’ın Edward W. Said David’le yaptığı konuşmaların toplandığı Kültür ve Direniş adlı yapıtta ağırlıklı konu Filistin sorunu olmakla birlikte 11 Eylül olayları, terörizm konularının yanı sıra Müslümanların Batı’da  ve Amerika’da terörist olarak gösterilmesi konusuna da değiniliyor.

 

Mustafa ASLAN

::::::::::::::::::::::::

Kültür ve Direniş,  Edward W. Said,  (Konuşan:David Barsamian), Çeviri: Murat Erdem, I. Basım:Alfa Yayınları, İstanbul, Aralık 2017

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016