OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

KONSTANTİNPOLİS:ŞEHRİN DOKUSU

20161109_200120KONSTANTİNPOLİS:ŞEHRİN DOKUSU

Alfa Yayınları editörlüğünü Henry Maguire ve Robert Ousterhout’un yaptığı “Dumbarton Oaks Seminerleri” ni Konstantinopolis:Şehrin Dokusu adıyla kitaplaştırarak okurlarına sunuyor.

“Yaklaşık dört yüzyıl sonra, IV. Haçlı Saferinin şafağında, bir kilise adamı olan Nikolas Mesarites de Konstantinopolis şehrine ve denize bakıyordu, ama bu manzaralara (yüzeysel bazı benzerliklere ragmen) bakışı, IV. yüzyıl imparatorundan tamamen farklıydı.” (s.s. 242-243)

Konstantinopolis:Şehrin Dokusu adlı yapıtta yer alan yazı ve yazarları şöyle sıralanıyor:

Konstantinopolis:Şehrin dokusu, Konstantinopolis’te sokaklar ve kamusal alanlar-Albrecht Berger, Konstantinopolis Zafer Yolu ve Haliç-Cyril Mango, Konstantinopolis’in ticari haritası-Marlia Mundell Mango, Konstantinopolis’te deniz kıyısındaki mahalleler:VI-XII yüzyıllarda  ticari ve meskun işlevleri-Paul Magdalino, İstanbul kara suları üzerine son çalışma:Kule2 ve Kule5-Metin Ahunbayve Zeynep Ahunbay, Geç dönem Konstantinopolis kiliselerinin kendi bağlamlarında mülahazası:Metodoloji önerileri ve birkaç örnek-Robert Ousterhout, Konstantinopolis’te bahçe ve parklar-Henry Maguire ve son olarak çevirmenin notları yer alıyor.

“VII. yüzyılın ilk yıllarında Konstantinopolis’te zafer sütunları, heykelleri ve kemerlerinin inşaası durdu, ama dediğimiz gibi, zafer alayları XII. yüzyıla kadar kutlanmaya devam etti.” (s.52)

Henry Maguire ve Robert Ousterhout’un editörlüğünü yaptığı “Dumbarton Oaks Seminerleri” ni Konstantinopolis:Şehrin Dokusu adlı yapıt kitaplığınızdaki bir boşluğu dolduracak özellikler taşıyor.

MUSTAFA ASLAN

……………………………..

Konstantinopolis:Şehrin Dokusu, Editörler:Henry Maguire ve Robert Ousterhout, I. Basım: Alfa Yayınları, İstanbul, Kasım 2016

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016