OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

kısa 20. yüzyıl

 

 

 

 

Kısa 20. yüzyıl-Mustafa Aslan

Eric Hobsbawm’ın Everest Yayınları’ndan okura ulaştırılan  ‘Kısa 20. Yüzyıl’ adlı çalışması 1914-1991 yıllarını içeren, Yavuz Alogan tarafından dilimize kazandırılan bir çalışma.

Eric Hobsbawm’ın ‘Kısa 20 Yüzyıl’ adlı yapıtı üç bölümden oluşuyor. “Felaket çağı” başlığını taşıyan yapıtın birinci bölümününde yer alan konuşlar şunlardır: Topyekün savaş çağı, Dünya devrimi, ekonomik uçuruma doğru, liberalizmin düşüşü, ortak düşmana karşı, sanatlar 1914-1945, imparatorlukların sonu.

“1930’larda Çekoslavakya bile Çekleri Slovakları, Almanları, Macarları ve Ukraynalıları artık bir arada tutamıyordu.” (s.187)

Eric Hobsbawm’ın ‘Kısa 20 Yüzyıl’ adlı aypıtının ikinci bölümünde yer alan konu başlıklarını şöyle sıralayabiliriz: Soğuk savaş, altın yıllar, toplumsal devrim 1945-1990, kültürel devrim, Üçüncü Dünya, reel sosyalizm.

“Soğuk savaşın sona ermesi Sovyet sisteminin de sona ermesini gerektirirdi.” (s. 335)

Yapıtın ‘Toprak Kayması’ başlığını taşıyan üçüncü ve son böümde yer alan konular ise şunlardır: Kriz önyılları, Üçüncü Dünya ve devrim, sosyalizmin sonu, avangard kalıplar1950’den sonra sanat, büyücüler ve çırakları:Doğal bilimler, yeni bin yıla doğru.

Eric Hobsbawm’ın ‘Kısa 20 Yüzyıl’ adlı çalışması 1914-1991 yılları arasını “Aşırılıklar Çağı” adını da vererek okura sunuyor. Bir başka açıdan yakın çağımızı değerlendiren bir yapıt. herksesin rahatlıkla okuyabilceği ve yararlabnabileceği bir kitap.

MUSTAFA ASLAN

———————————————————————

Eric Hobsbawm, Kısa 20 Yüzyıl, İngilizcede’den çeviren:Yavuz Alogan, 6. Basım:Everest Yayınları, İstanbul,Temmuz 2012

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016