OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

Kırım Savaşı

IMAG2897Kırım Savaşı

Clive Ponting’in ‘Kırım Savaşı-Efsanenin Arkasındaki hakikat’ adlı yapıtı Alfa Tarih Dizisinden okura ulaştırıldı. Clive Ponting yapıtında ‘Kırım Savaşı’nı birçok yönden değerlendirerek ortaya koyuyor.

tolstoy’un görgü tanıklığı

Clive Ponting’in ‘Kırım Savaşı-Efsanenin Arkasındaki hakikat’ adlı  yapıtında Avrupa ülkelerini hemen her türlü plan ve projelerini veriyor, görgü tanıklarına da dayandırdığı bu yapıtında. Hatta bu görgü tanıklarından birisi de ünlü romancı Leo Tolstoy.Yazarın 1855 yılında yazdığı  “Sivastopol” (Севастопольские рассказы, “Sevastopolskiye rasskazy”) adlı yapıtında Kırım Savaşı’nı anlatan ünlü yazar savaşın acımasızlığını dile getiriyor.

Clive Ponting, Leo Tolstoy’u “Sivastopol” adlı yapıtından aktardığı bir bölümle Kırım Savaşı’nın görgü tanıkları arasında gösteriyor.

konular

Clive Ponting’in ‘Kırım Savaşı-Efsanenin Arkasındaki hakikat’ adlı yapıtında yer alan konulardan kimilerini şöyle sıralayabiliriz: Savaşın sebepleri, Kutsal mekanlar, 19. yüzyıl ortalarında Avrupa, Rusya kriz çıkartıyor, menşikov’un çalışmaları,  Askeri eyleme geçme kararı,  Askeri tedbirler ve savaş, Diplomatik çözüm gayretlerinin başarısızlığı, Strateji,  Avrupa kara ve deniz kuvvetleri, Avrupa orduları-teknoloji, İngiliz ve Fransızların savaş amaçları,  İngiliz ve Fransız savaş planları, Osmanlı ordusu,  Rus kuvvetleri ve strateji, Baltıklar:1854, Stratejik durum, İsveç ve Danimarka, Filo yola çıkıyor,   İlk Harekatlar,Kronstdat, Bomarsund, Doğu’daki savaş,   Fransız seferi kuvveti,İngiliz seferi kuvveti, Görgü tanığı;Doğu’ya seyahat, Rus harekatları,Avusturya müdahalesi, Rusların geri çekilmesi, Farnsız ve İngiliz harekatları, Görgü tanığı;Kolera Varna’daki müttefik ordularını vuruyor,  Görgü tanığı;varna’daki büyük yangın, Varna’dan Alma’ya,  İngiliz ve Fransız istihbaratı,  Rus hazırlıkları, Müttefiklerin şüpheleri, Seferi kuvvet denize açılıyor, Kırım’da karaya çıkış, Alma ve sonrası, Muharebenin başlangıcı-Fransız Taaruzu,  İngiliz taaruzu,  Alma muharebesi-son aşama,  Görgü tanığı;Rusların geri çekilişi, Alma-zaferden sonra,  Kritik karar,  Görgü tasnığı;Sivastopol’a taaruzu beklerken, Bombardıman, Balaklava, Balaklava savunma mevzileri,  Rus taaruzu,  Rus taaruzunun durdurulması,  Hafif süvari tugayının hücumu:Emirler,  Hafif süvarinin hücumu,  Hafif süvari hücumu felaketi sonrası,  Hafif tugayın hücumu:Bir efsanenin doğuşu,  Hafif tugayın hücumu:Kim suçluydu? Inkerman,  Görgü tanığı;Balaklava’dan sonra  İngiliz ordusu, Sonucu belirleyen Fransız müdahalesi,  Görgü tanığı;Rusların geri çekilmesi,  Görgü tanığı;Kıyım sonrası,  Görgü tanığı;İngiliz esirleri, Kırım’da kış, İngiliz ordusu, Görgü tanığı;Generaller hakkında görüşler,  Fransız ordusu,  Rus ordusu,  Kırım’da kış:Çözüm yolları, İngilizlerin insan gücü eksikliği,  Kırım demiryolu,  Lojisitk destek,  Sıhhiye hizmetleri,  Hastaneler ve hastabakıcılar,  Hastaneler ve hemşireler: Fransa ve Rusya,  Savaşın ekonomik baskıları,  İngiliz idare sistemi baskı altında,  Siyasi buhran,  Hükümetin düşmesi,  Reform talepleri,  Barışın reddi, Dört nokta,  Müzakere yolunun açılması, Viyana müzakereleri,  Barışın reddi-Ardında bıraktıkları, Savaşın genişlemesi, Ekonomik savaş,  Kafkaslar’da savaş,  Görgü tanığı ;Kars kuşatması,  Asya’da savaş,  Pasifik’te savaş,  Kuzey Kutup dairesi bölgesinde savaş,  Sardinya’nın savaşa girişi,  İspanya,  İngiliz paralı askerleri-İsviçre,  ingiliz paralı askerleri-Almanya,  İngiliz paralı askerleri-Sardinya, Birleşik devletler ve Kırım Savaşı, Baltıklar:1855,  Yeni seferin hazırlıkları,  Seferin ilk aşamaları, Sveaborg Taaruzu, Kırım baharı, Şubat 1855,  Rus ve müttefiklerin yeniden teşkilatlanması,  Sivastopol’a taaruz,  Kerç’e ilk sefer,  Kerç’e ikinci sefer,  Sivastopol’a yeni taaruz, Görgü tanığı;Sivastopol içindeki durum, İngiliz yüksek komutanlığı,  Çorhun muharebesi,  Rus ve müttefik hazırlıkları,  Sivastopol’a son taaruz, Sivastopol’un düşüşü, Çıkmaz, Kinburn’a taaruz, Müttefik savaş konseyi, Paris, Ocak 1856, Barışa giden yol, Boul-Bourquney müzkereleri, Britanya ve barış müzakereleri, Avusturya ültimatomu,  Ruslar barışı kabul ediyor,İngilizler barış müzakerelerini kabul ediyor,  Paris Barış Antlaşması, Paris konferansı, Besarabya ve Eflak ve Boğdan, Tuna’da seyrüsefer,  Karadeniz’in tarafsızlaştırılması,  Kafkaslar,  Aland Adaları,  Paris Antlaşması,  ordular ülkelerine dönüyor, Savaşın etkileri,

Ülkemizde meraklısının çok olduğu ‘Kırım Savaşı’nı Clive Ponting anlaşılır bir şekilde, (içindeki bir bölümde kısa askeri terimler sözlüğü de olan) çeşitli yönleriyle ve görgü tanıklıklarına da başvurarak  anlatıyor.

Mustafa ASLAN

——-

Kırım Savaşı-Efsanenin Arkasındaki Hakikat, Clive Ponting, Çeviren:Hakan Abacı, I. Basım:Alfa Yayınları Tarih Dizisi, İstanbul, Şubat-2015

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016