OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

kemal atatürk’ün ülkesi-mustafa aslan

 

 

KEMAL ATATÜRK’ÜN ÜLKESİ

 

 ‘Kemal Atatürk’ün Ülkesi-Modern Türkiye’nin Gelişimi’ Avusturya’nın ilk Türkiye  Büyükelçisi August R. Von Kral tarafından yazılan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş serüveninin anlatan Alfa Yayınları arasında okurla buluşan bir yapıt.

 

 

‘Kemal Atatürk’ün Ülkesi- Modern Türkiye’nin Gelişimi’ adlı yapıtta August R. Von Kral Türkiye’nin paylaşımı serüveninden Lozan’a oradan Kurtuluş sonrası yapılanları farklı yönlerden ele alarak Mustafa kemal Atatürk’ün ölümüne kadar anlatıyor.

 

 

‘Kemal Atatürk’ün Ülkesi’nde bilgi vermekle kalmıyor kimi konulara da açıklık getiriyor. Örneğin: Lozan’da daha sonraya bırakılmış Türkiye-Irak sınırının belirlenmesi, Türkiye ile Yunanistan arasındaki nüfus değişimi, Osmanlı İmparatorluğu’nun borçlarının yeniden dağılımı ve ödenmesi, Türkiye-Suriye sınırının belirlenmesi gibi konulara da değiniyor.

 

August R. Von Kral yapıtında,  kurulan yeni devletin birçok yönden irdelemesini yapıyor. Tapılan devrimleri anlatmakla kalmıyor, bunların yansımalarını da okurla paylaşıyor.

 

Yapıtın Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu anlatan yapıtlardan ayrılan bir yanı da siyasi zaferlerin ekonomik ve kültürel çalışmalarla taçlandırıldığını belirtmesi.

 

“Avrupa’daki örneklerden esinlenen Türk tiyatrosu da büyük bir aşama içindedir. Bu konuda sağlanan başarılar, kültürel yaşamın diğer alanlarında olduğu kadar ses getirmese de en az onlar kadar çarpıcıdır ve altı çizilmesi gerekir.” (s.161)

 

August R. Von Kral yapıtında Türk ulusu ile Mustafa kemal Atatürk arasında da benzerlikler kuruyor. İkisinin birbirine benzediğini belirtiyor.

 

“Kurulan genç Türkiye Cumhuriyeti Devletini temel yapısını oluşturan bu Anayasa, bir diktatörün kişisel eğilimlerinden çok, geniş kapsamlı bir devrimci eylemin etkisini yansıtmaktadır.” (s.23)

 

Kemal Atatürk’ün Ülkesi (Modern Türkiye’nin Gelişimi) adlı yapıtında August R. Von Kral Türkiye’nin kurulu ve gelişim aşamasını Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümüne kadar olan bir süreçte veriyor.

 

 

* August R. Von Kral, Kemal Atatürk’ün Ülkesi (Modern Türkiye’nin Gelişimi), Almanca aslından çeviren:S. Eriş Ülger, I. Basım:Eylül 2010, Alfa Yayınları-İstanbul 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016