OkulBil TV

Eğitim - haber - Sanat

Kategori: sınıfımızın belleği

Öğrenci başarısının değerlendirilmesi – sınıfta kalma var mı?

Öğrenci başarısının değerlendirilmesi MADDE 31 – (1) İlkokullarda öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılmaması esastır. Ancak; istenilen yeterlik düzeyine ulaşamamış ilkokul öğrencilerine, velinin yazılı talebi üzerine, okul müdürü ve ilgili sınıf öğretmeninin kararıyla ilkokul öğrenimi süresinde bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yaptırılabilir. Okula hiç devam etmeyen öğrenciler ve ilkokul haftalık zorunlu ders saati sayısı kadar […]

İlköğretimde Sağlık durumu engeline göre dersler

İlköğretimde Sağlık durumu engeline göre dersler MADDE 24 – (1) Sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle uygulamalı derslere giremeyecek durumda olan öğrenciler, bu durumlarını sağlık kurum ve kuruluşlarından alacakları raporla belgelendirmek zorundadır. Bu durumdaki öğrenciler, rapor süresince bu derslerde raporda belirtilen faaliyetlerden sorumlu tutulmazlar. Dersin özelliğine ve katıldıkları etkinliklere göre değerlendirilerek gerekli yerlerde raporlu oldukları […]

İlköğretimde Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi Ölçme ve değerlendirmenin genel esasları

İlköğretimde Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi Ölçme ve değerlendirmenin genel esasları MADDE 20 – (1) İlköğretim kurumlarında öğrenci başarısının ölçme ve değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar gözetilir; a) Ders yılı, ölçme ve değerlendirme bakımından birbirini tamamlayan iki dönemden oluşur. b) Başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde öğretim programlarında belirtilen amaçlar ile kazanımlar esas alınır. Ölçülecek kazanımın özelliğine göre ilgili dersin öğretim […]

İlköğretim Kurumlarında Ders Saatleri

(2) İlköğretim kurumlarında; a) Bir ders saati süresi 40 dakikadır. Okul yönetimince teneffüsler için en az 10 dakika ayrılır. b) Normal öğretim yapılan okullarda yemek ve dinlenme için en az 40, en çok 90 dakika süre verilir. Bu süre okul yönetimince okul çevresinin şartlarına göre düzenlenir, il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne bilgi verilir. İkili öğretim yapılan […]

Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlarının İşleyişi Ders yılı süresi ve haftalık ders programı

Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlarının İşleyişi Ders yılı süresi ve haftalık ders programı MADDE 5 – (1) Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında ders yılı süresinin 180 iş gününden az olmaması esastır. a) Ders yılı, yarıyıl ve yaz tatilinin başlama ve bitiş tarihleri, Bakanlıkça her yıl düzenlenen çalışma takviminde belirtilir. Bu tarihler göz önünde […]

MEB İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ – 2018 (Eklerle)

MEB İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ (Eklerle) Resmi Gazete Sayı : 29072 YÖNETMELİK Milli Eğitim Bakanlığından: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel, okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarının Türk Milli Eğitiminin […]

Toplam 9 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12345...Son »
OkulBil TV © 2016