OkulBil TV

Eğitim - haber - Sanat

Kategori: sınıfımızın belleği

Gölgedeki Yıldızlar

GÖLGEDEKİ YILDIZLAR Dr. Bahar Eriş’in disleksi konusunu içeren yapıtı Gölgedeki Yıldızlar Disleksinin Gizli Yetenekleri, adlı yapıtı Alfa Yayınları arasında okura sunuldu. DİSLEKSİ NEDİR? Çocuğun zeka problemi yoktur. Yani çocuk normal veya üstün zeka düzeyinde olmasına rağmen okuma, yazma ve dil becerilerinde problem yaşamasına sebep olan özel öğrenme bozukluğuna disleksi deniyor. Bahar Eriş’in öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklarımızın […]

Birleşik Adlar

Bileşik Adlar Gazi+Osman+Paşa=Gaziosmanpaşa Bayram+Paşa=Bayrampaşa Koca+Mustafa+Paşa=Kocamustafapaşa Sarı+Yer=Sarıyer Demir+Baş=Demirbaş Ateş+Böcek=Ateşböceği Göz+Tepe=Göztepe Diz+Kapak=Dizkapağı Beşik+Taş=Beşiktaş Fener+Bahçe=Fenerbahçe Galata+Saray=Galatasaray Gazi+Antep=Gaziantep Şanlı+Urfa=Şanlıurfa Kahraman+Maraş=Kahramanmaraş Saman+Yol=Samanyolu Göz+Tepe=Göztepe Altın+Şehir=Altışehir Eski+Şehir=Eskişehir Adam+Ot= Adamotu Ana+Dolu=Anadolu Sivri+Sinek=Sivrisinek    

İki Harfli Açık Ve Kapalı Heceler

  İki harfli açık heceler   ba-be-bı-bi-bo-bö-bö-bu-bü ca-ce-cı-ci-co-cö-cu-cü ça-çe-çı-çi-ço-çö-çu-çü da-de-dı-di-do-dö-du-dü fa-fe-fı-fi-fo-fö-fu-fü ga-ge-gı-gi-go-gö-gu-gü ğa-ğe-ğı-ği-ğo-ğö-ğu-ğü ha-he-hı-hi-ho-hö-hu-hü ja-je-jı-ji-jo-jö-ju-jü ka-ke-kı-ki-kokö-ku-kü la-le-lı-li-lo-lö-lu-lü ma-me-mı-mi-mo-mö-mu-mü a-ne-nı-ni-no-nö-nu-nü pa-pe-pı-pi-po-pö-pu-pü ra-re-rı-ri-ro-rö-ru-rü sa-se-sı-si-so-sö-su-su-sü şa-şe-şı-şi-şo-şö-şu-şü ta-te-tı-ti-to-tö-tu-tü- va-ve-vı-vi-vo-vö-vu-vü ya-ye-yı-yi-yo-yö-yu-yü za-ze-zı-zi-zo-zö-zu-zü   ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: İki harfli kapalı heceler ab-eb-ıb-ib-ob-öb-ub-üb ac-ec-ıc-ic-oc-öc-uc-üc aç-eç-ıç-iç-oç-ç-uç-üç ad-ed-ıd-id-od-öd-ud-üd af-ef-ıf-if-of-öf-uf-üf ag-eg-ıg-ig-og-ög-ug-üg zğ-eğ-ığ-ğ-oğ-öğ-uğ-ğ ah-eh-ıh-ih-oh-öh-uh-üh aj-ej-ıj-ij-oj-öj-uj-üj ak-ek-ık-ik-ok-ök-uk-ük al-el-ıl-il-ol-öl-ul-ül – em-ım-im-om-öm-um-üm an-en-n-in-on-ön-un-ün ap-ep-ıp-ip-op-öp-up-üp ar-er-ır-ir-or-ör-ur-ür s-es-ıs-is-os-ös-us-üs aş-eş-ış-iş-oş-öş-uş-üş at-et-ıt-it-ot-öt-ut-t av-ev-ıv-iv-ov-öv-uv-üv ay-ey-ıy-iy-oy-öy-uy-üy az-ez-ız-iz-oz-öz-uz-üz […]

MUSTAFA ASLAN’IN SAYILAR ÇILDIRDI ADLI ÇOCUK OYUNU SAHNELENDİ

MUSTAFA ASLAN’IN SAYILAR ÇILDIRDI ADLI ÇOCUK OYUNU SAHNELENDİ     Mustafa ASLAN’ın çocuklar için yazdığı Sayılar Çıldırdı adlı basıma hazır öykü kitabındaki öyküler çocuk oyunlarca sahnelendi. Mustafa ASLAN’ın Sayılar Çıldırdı adlı çocuk  oyunu matematik konularını içeriyor. 2. ve 3. sınıf düzeyindeki matematik konuları komedi biçiminde çocuklara sunuluyor. Mustafa ASLAN’ın basıma hazır aynı adlı  beş öyküsünden […]

Trafik İşaretlerinde ÜÇGEN, KARE Ve DAİREnin Anlamı Nedir?

Trafik İşaretlerinde Üçgen Kare Ve Dairenin Anlamı Nedir?     Tehlike bilgi ve yasak işaretleri olmak üzere 3 çeşittir Dikdörtgen ve Kare Levhalar: Trafiğin düzenlenmesine yardım eden levhalardır.  Trafik ve yol hakkında kimi düzenleyici bilgiler verir. Eşkenar Dörtgen Levhalar: Sürücülere tehlikeleri bildiren uyarıcı işaret levhalarıdır.  Yuvarlak Levhalar:  Yayaları ve sürücüleri bilgilendirici levhalardır.  (Sola mecburi yön mecburi yaya yolu azami […]

YENİ YAYINLAR (AĞUSTOS 2017)

    Elena Ferrante, Sen Gittin Gideli, Everest Yayınları Kadın Direnişçiler (Çizgi roman), Alfa Yayınları                           Sensiz Ulaşan Sabahlar, Gulbakhram Khoshayeva, Baygenç Yayınları                   MELİH CEVDET ANDAY, SUÇUMUZ EDEBİYAT, EVEREST YAYINLARI BALZAC, PARFÜMCÜ CESAR BIROTTEAU’NUN […]

yeni yayınlar-sergiler- konserler (haziran2017)

35 Çok Güzel Gelsene, Pınar Çelikel, Artemis Yayınları Tanrı Adına Savaş, Karen Armstrong, @alfakitap                       Türkiye Dış Politikası, Ali Balcı, @alfakitap Zihin Nasıl Çalışır, Steven Pinker, @alfakitap                         diseksiyon (roman) mehmet rıza, mona yayınla […]

Toplam 7 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12345...Son »
OkulBil TV © 2016