OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

Karikatürün Aynasında Edebiyatçılar

IMAG2477(1)Karikatürün Aynasında Edebiyatçılar

Said Coşar’ın ‘Karikatürün Aynasında Edebiyatçılar’ adlı yapıtı karikatür ve edebiyatçı ilişkisini çeşitli olaylara, çizerlere, karikatürlere dayanarak veriyor.

edebiyatçılar

‘Karikatürün Aynasında Edebiyatçılar’ adlı yapıtta çeşitliolaylar bedeniyla karikatürlere konu olan edebiyatçılar veriliyor. Yapıtta yer alan edebiyatçılar Abdülhak Hamid tarhan, Tevfik Fikret, Hüseyin Cahit Yalçın, Refik Halit Karay, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Süleyman Nazif, Ahmet rasim, Rıza Tevfik Bölükbaşı, Falih Rıfkı Atay, Nurullah Ataç, Faruk Nafiz Çamlıbel, Halit Fahri Ozansoy,  Orhan Veli Kanık ve Florinalı Nazım.

edebiyatçı ve karikatür

Said Coşar ‘Karikatürün Aynasında Edebiyatçılar’ adlı yapıtında Türkiye’de ilk karikatürün yayımlandığı Diyojen dergisinden başlayarak edebiyatçı ve karikatür bağlantısı üzerinde duruyor. Yazar, karikatür ve edebiyatçı ilişkisini günümüze kadar yazarlara ve dergilere örnek vererek getiriyor. Mizah dergilerinde yeralan edebiyatçılara örnekler vererek sözü bugüne Leman dergisinde şiir yayımlayan Can Yücel ve Fazıl Hüsnü Dağlarca’ya getiriyor sözü. Yine “Giriş” yazsında belirtildiği gibi kimi yazarların karikatür çizdikleri belirtiliyor.

“Yazar kimliği ile öne çıkmış bazı kişilerin karikatürçizdikleri de bilinmektedir. Bunların en ünlüleri Cevat Şakir (Halikarnas Balıkçısı), Zahir Sıtkı Güvemli, Aka Gündüz (Enis Avni), Mahmud Yesari, Refi Cevat Ulunay ve Abdi İpekçi’dir.” (s.13)

karikatürler ve karikatüristler

‘Karikatürün Aynasında Edebiyatçılar’da yeralan karikatürlerin çiziliş nedenleri,nive karikatürislerin imzalarına da yer veriliyor. Buna göre kimikarikatürlerin çiziliş nedenleri ve o karikatürlere imza atan karikatüristlerin adları şöyle sıralanıyor:Abdülhak hamit’in Endülis adlı şiirinden yola çıkarak Ramiz Gökçe’nin Akbaba dergisindeki çizimleri, Zahir Sıtkı Güvemli’nin Akbaba’daki çizgileriyle Abdülhak Hamid Tarhan’ın öldükten sonra iyice gözden düştüğünü gösteren karikatür, ramzi Gökçe’nin Akbaba’da yayımlanan “Tevfik Fikret’in başına gelenler adlı karikatür (Florinalı Nazım ve kızının Fikret’in mezarının başında şiir okumaları), Hüseyin Cahit Yalçın’ın II. Paylaşım Savaşı yıllarında savaş kışkırtıcılığı yapmasını eleştiren Necmi Rıza Ayça’nın Akbaba’da yayımlanan karikatürü, Ahmet Rasim’in içkiseverliğini anlatan Akbaba’da imzasız yayımlanan karikatürlerin yanı sıra Mehmet İzzettin imzasıyla karşılaşıyoruz,  Ataç’ın Orhan Veli’ye verdiği destek nedeniyle edebiyat dadısı olarak anıldığı Faruk Özkurt’un Akbaba’da yayımlanan karikatürü…

“Orhan Veli’nin karikatüre bu kadar  çok konu edilişi şüphesiz yazdığı şiirler dolayısıyladır. Bu karikatürlerden  onun şiirlerinin edebiyat dünyasında olduğu kadar mizah dünyasında garipsenmiş ve yadırganmış sonucuna ulaşilabilir.” (s. 121)

Said Coşar, ‘Karikatürün Aynasında Edebiyatçılar’ adlı çalışmasında edebiyatçı ve karikatür ilşkisini irdeleyen farklı bir yapıt. Edebiyat ve mizah ilişkisini merak edenlere….

Mustafa ASLAN

———————-

Said Coşar, Karikatürün Aynasında Edebiyatçılar, I. Basım:Kapı Yayınları, İstanbul, Ekim 2014

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016