OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

kaplan lily-kahraman görev başında ile ilgili mustafa aslan’ın yazıları

kaplan lily-kahraman görev başında ile ilgili mustafa aslan’ın yazıları

KAPLAN LİLY GÖREV BAŞINDA

Çocukların farklılıkları kabullenme ve demokratik edim ve okuma alışkanlığı gibi kazanımları sağlayabilecek nitelikteki “Kaplan Lily” dizisinden “Kahraman Görev Başında” yapıt Büyülü Fener Yayınları arasında yayımlandı.

Demokrasi kültürü

Kaplan Lily çocuklara yaşanılanlardan hareketle demokrasi kültürü vermek açısından önemli sayabileceğimiz bir yapıt. Uzam olarak seçilen ‘Kuş Uçmaz Kervan Geçmez Köyü’ de bir başka açıdan dikkat çekicidir. Çocuğa çok küçük bir birimde olsak bile demokratik tavırlardan vazgeçilmemeli iletisi verilmeye çalışılıyor.

Lily ile tam zıt özellilere sahip bir arkadaşıyla (Sammy) birlikte olması bize benzemeyen ya da istenilmeyen, hoşlanılmayan ya da farklı görüşlerde olduklarımızı yok etmek yerine başka yollar öneriliyor. Örneğin kamuoyu oluşturmak, protesto gösterileri gibi demokratik yolları kullanmak öneri olarak sunuluyor.

Kitapla dost

Yapıtta kahramanımızın Lily’nin annesi bir gezici kütüphane görevlisi. Ayrıca evlerinin her yanı kitaplarla tıklım tıklım doludur. Lily ise tam bir kitap kurdudur.

Lily annesinin evde gereksiz kağıtları yaktığı sırada görmesiyle

Okumak ne işe yarar?

“Okumak ne işe yarar?” sorusunun yanıtı bu kitapta bulmak olası. Birincisi yapıtta yaşanılanlarla kahramanımızın yaşadıkları arasında ilişki kuruluyor. Bir başka durum ise sorunların çözümünde okuduklarından yararlanma yolunun seçilmesidir.

Okumak boşuna bir uğraş değildir. Okuduklarımız günlük yaşamımızda işimize yarar görüşü dile getirilmektedir. Ama bir koşulla okunulanlarla günlük yaşamı da birbirine karıştırmamak gerekti (s.115) belirtiliyor, yapıtta.

“Kaplan Lily yerdeki bildirgeyi alıp tekrar buzdolabının kapağına yapıştırdı. ‘Eminim Astrid Lindgren, asla Rosie’yi ona kötü davranılacak bir barınağa kapatmazdı,’ dedi.” (s.117)

Kaplan Lily-Kahraman Görev başında adlı yapıtta kahramanımızın yaptığı kitap eleştirilerini okuyoruz. Bunlar genellikle yapıtın kısa bir özeti biçiminde oluyor. Kitaplarda geçen kimi önemli olaylar birkaç cümleyle açıklanıyor, özetin içinde. Okuru yeni kitap okumaya yönlendirmenin bir başka yolu seçiliyor.

Kaplan Lily-Kahraman Görev Başında “da özeti sunulan kitaplar şunlar:Pipi Uzunçorap, Asteriks, Şişkolar ve Sıskalar’dır.

Mutlu yaşama hakkı

Yapıtta dile getirilen mutlu yaşama hakkı herkes içindir görüşü Pippi Uzunçorap’dan esinlenilerek uygulamaya konuluyor. Ayrımsız herkes ve her canlı için düşünülen mutlu yaşama hakkı hiçbir kimseye çeşitli olumsuz nedenler ileri sürülerek çok görülemez.

“…Her köpeğin mutlu bir köpek hayatı yaşamaya hakkı vardır. Rosie’yi kurtarmak için sonuna kadar savaşacağız.”(s.123)

“Kaplan Lily-Kahraman Görev Başında” yaşamın ilk basamaklarından yukarılara doğru çıkan çocuklarımızın ayağı tökezlemeden, mutlu yaşayacağı bir toplumun oluşturulmasında bir katkıdır.

Kaplan Lily-Kahraman Görev Başında, I. Basım:Şubat 2010, Büyülü Fener Yayınları-İstanbul

Updated: 30 Eylül 2011 — 18:58

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016