OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

Kanuni ve Çağı

IMAG2907

Kanuni ve Çağı

 

‘Yeniçağ’da Osmanlı Dünyası-Kanuni ve Çağı’ adını taşıyan birçok yazar ve konunun yer aldığı yapıt  Alfa Tarih Dizisiyle okurla buluştu.

‘Kanuni ve Çağı adlı yapıt iki bölümden oluşuyor. Birinci bölümün adı “XVI. yüzyılda Osmanlı Siyaseti ve Sorunlar” adını taşıyor. İkinci bölüm başlığı ise ” İdeal Sultan, İdeal Devlet” adını taşıyor.

yazarlar ve konular

‘Kanuni ve Çağı’ adlı yapıtın editörlüğünü Metin Kunt ve Christine Woodhead yapıyor. Kitaptaki diğer bilim insanlarının adları şöyle sıralanıyor:Metin Kunt, Ann Williams, Salih Özbaran, Géza David, Suraiya Faroqhi, Christine Woodhead, P.M. Holt, Colin Imber, Peter Burke.

Editörlüğünü Metin Kunt ve Christine Woodhead’ın Yaptığı ‘Kanuni Ve Çağı’ adlı yapıtta yer alan konu başlıklardan kimileri şöyle sıralanıyor:Süleyman dönemine  kadar devlet ve sultan:Uç beyliğinden dünya imparatorluğuna, Osmanlıların kökeni ve ilk gelişme, Avrupa sınırı:Gazi ideolojisi,  Gazi Beyliğinden sultanlığa, II. Mehmed ve Konstantinopolis’in fethi, Bir haneden imparatorluğu olarak Osmanlı devleti, XVI. yüzyıl Osmanlı siyaseti ve sorunları,  Akdeniz çatışması, Osmanlıların güneye yönelik deniz siyaseti,  Osmanlı Avrupa’sında yönetim,  Balkanlar,  Macaristan, Bölgesel yönetim çeşitleri, XVI. yüzyıl sonlarında Osmanlı İmparatorluğunda siyaset ve sosyo-ekonomik değişim, Merkez ve eyalet seçkinleri,  Ticaret, servet ve siyaset, Osmanlı devletindeki sosyal gerilimler, İdeal sultan, ideal devlet, İdeal hükümdar olarak sultan: Eyyubi ve Memlük modelleri, Erken Osmanlı tarihinde idealler ve meşruiyet, Rönesans’ta  “Altın Çağ” anlayışları, Süleyman üzerine görüşler.

akdeniz, denizcilik ve …

‘Kanuni ve Çağı’ okuru, Süleyman dönemine kadar ve sonrasıyla ilgili değişik konularda bilgilendiriyor. Denizcilik alanından tutun da Türk destanları ve hanedanın meşruiyet kaygısından,  siyasi ve ekonomik sorunlara kadar yapıt, dönemle ilgili olarak çok yönlü bilgilenmemizi sağlıyor. bunun dışında Akdeniz’le ilgili, konunun meraklılarının dışında da birçok kişinin dikkatini çekeceğe benziyor.

“Bu örnekler gösteriyor ki, 16. yüzyıl ortalarına gelindiğinde hanedana meşruiyet sağlayan kaynajklar olarak Türk destan geleneği ve popüler dini yaklaşım, yerini  İslamın kutsal metinlerine ve bunlara dayalı İslami tarih yaklaşımına bırakmıştır.” (s.191)

Editörlüğünü Metin Kunt ve Christine Woodhead’ın Yaptığı ‘Yeniçağ’da Osmanlı Dünyası- Kanuni Ve Çağı’ adlı yapıt tarih meraklılarının dışındak,i okur içinde ilginç gelebilecek özellikler taşıyor.

Mustafa ASLAN

—————————

Yeniçağ’da Osmanlı Dünyası – Kanuni ve Çağı, Editörler: Metin Kunt – Christine Woodhead, Çeviren:Sermet Yalçın, I. Basım:Alfa Tarih Dizisi, İstanbul, Ocak 2015

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016