OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

KALABALIĞIN ŞİİRİ

20160921_202943

KALABALIĞIN ŞİİRİ

Melih Cevdet Anday’ın Garip şiiri ve bu akımın iki şairiyle ilgili yazılarının yer aldığı Kalabalığın Şiiri adlı yapıtı Everest Yayınları tarafından okura ulaştırıldı.

“Yaprak dergisinin yayınlanması ile ilgili anılarım içinde başlıcası, o zamanki dostlar topluluğumuzdur. Sabahattin Eyüboğlu’nun çok sevdiği deyimle, Yaprak bir imece ürünü idi.” (s.166)

GARİP ŞİİRİ

Kalabalığın Şiiri adlı yapıtta yer alan yazılar Garip şiiri ve Orhan Veli üzerine yazılardan oluşuyor.

Garip Şiiri akımı edebiyat tarihimizde saygın yerini  aldı. Bu akımın üç şairi ve aynı zamanda Ankara Lisesi günlerinden arkadaşlıkları süren Orhan Veli, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat’tır.

Garip Şiiri tarihi büyük ölçüde Melih Cevdet Anday’ın yazdıkları ve onunla yapılan söyleşilerden oluşuyor. Anday özellikle 1980–90 yılları arasında kendisiyle yapılan söyleşilerde ve yazılarında bu konuları dile getirdi. Daha açık söylemek gerekirse Garip şiiri tarihi M. Cevdet Anday kaynaklıdır. Bunun nedenleri arasında Orhan Veli’nin erken ölümü ve Oktay Rifat’ın bu konuda bir şeyler yazmamasındandır, demek doğru olur diye düşünüyorum.

Bu yapıtta Garip şiirine ilişkin birçok sorunuzun yanıtını bulabilirsiniz. Örneğin, Garip şiiri gerçeküsütücü müydü, toplumcu muydu?

“Eğer bir şiir hareketi, izleyiciler yaratabiliyorsa, o şiir hareketine akım denir. Bu bakımdan Garip hareketini akım sayabiliriz. Çünkü Garip şiiri ortalığı sardıktan sonra, hemen bütün şairler Garip şairleri gibi yazmaya başladılar.” (s.91)

Yalçın Armağaın’ın yayına hazırladığı Mlih Cevdet Anday’ın Garip şiiri ve Orhan Veli ile ilgili yazı ve söyleşilerinin yer aldığı kitap bu konulardaki sorularınıza yanıt veriyor.

ORHAN VELİ

Kalabalığın Şiiri adlı yapıtta yr alan yazı ve söyleşilerinde Melih Cvdet Anday Orhan Veli’ye ilişkin bilgiler de veriyor. Ünlü şairimiz Orhan Veli’nin yazdığı hangi şiirler şiirde yenilik olarak görülüyor? Bu şiirlerin yenilik olarak görülme nedenleri nelerdir?Orhan Veli ve Garip şiiri ilişkisi hangi düzeydeydi? Orhan Veli yükünü omuzladığı  Yaprak dergisinin neresindeydi?

“…Orhan Veli’nin şiiri şu üç  dönemde de incelenebilir: 1)Garip öncesi şiirler; 2)Garip esprisindeki şiirler; 3) Garip esprisinden ayrıldığı şiirler. Bu dönemdeki şiirlerin en tipik olanları Destan Gibi ile “İstanbul Türküsü” dür.” (s. 132)

Melih Cevdet Anday’ın  Kalabalığın Şiiri adlı kitapta Garip şiiri ve Orhan Veli’ye ilişkin önemli bilgiler yer alıyor. Edebiyatçıların ve Orhan Veli okurlarının incelemesi greken bir yapıt!

MUSTAFA ASLAN

…………………………

Kalabalığın Şiiri, Melih Cevdet Anday, Yayına Hazırlayan: Yalçın Armağan, I. Basım:Everest Yayınları, İstanbul, Eylül 2016

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016