OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

ittihat ve terakki ne idi?

ittihat-ve-terakki-ne-idi20130827102130

 

ittihat ve terakki ne idi?

‘İttihat ve Terakki’ kökleri bugüne uzanan ve üzerinde çok tartışılan bir kurum olarak çıkıyor karşımıza. Alfa Yayınları İbrahim Temo’nun anılarının (*)  ardından Leskovikli Mehmet Rauf’un anılarını yeniden yayınlayarak ‘İttihat Terakki Ne İdi?’ üzerinde çok tartışılan bir konuda önemli bir kaynak sunuyor.

 

ittihat ve terakki

Leskovikli Mehmet Rauf’un ‘İttihat ve Terakki Ne idi?’ adlı yapıtı İttihat ve Terakki ile ilgili değerli bilgiler sunuyor. İttihat ve Terakki’nin adım adım büyüyüşünü olaylarla veriyor. Yapıtta olaylarla birlikte dönemin önemli kişilerinden de söz ediyor:

“Şimdiye kadar arz ettiğim durumlar cemiyetin az çok gelişmekte olduğunu gösteriyor fakat bu durum  ancak cemiyetin bir şubesini teşkil eden mülkiye talebesinin gösterdiği eser ve teşebbüslerden  ibarettir.” (s.39)

‘turfa mı turfanda mı?’

Leskovikli Mehmet Rauf anılarında Mizancı Murat’ın ‘Turfa mı Turfanda mı?‘ adlı yapıtından da söz ediyor.  Edebiyat ve demokrasi tarihimiz  açısından da önem taşıyor, bu bilgiler.  Bugün pek çok kişinin bilmediği bu bilgilere göre, yasak olan bu kitabın gizli yollarla çoğaltılıp ve dağıtılması yüzünden başta Leskovkli Mehmet Rauf olmak üzere birçok kişinin başına gelmedik kalmıyor.

“Birkaç arkadaş ile beraber bu gibi evrakın dağıtılmasını kutsal bir vazife kabul etmiş idik.  Bu nedenle o zaman  yukarıda sırası gelince söylendiği gibi zadeğan sınıfında bulunan hamdi bey’in bastırdığı Mizan yazarı  Murat Bey’in Turfa mı Turfanda mı? romanını Ali Münif bey’le  dağıtmaya başlamış idik.” (s. 51)

Leskovikli Mehmet rauf’un anıları İttihat ve Terakki tarihinin bir paröası olmanın yanında yakın tarihimizi yakından ilgilendiren konulara da ışık tutuyor.

 

Mustafa ASLAN

————————

-Leskovikli Mehmet Rauf’, ‘İttihat ve Terakki Ne idi? Alfa Yayınları’nda 1. Basım:Eylül 2013-İstanbul

*İbrahim Temo’nun İttihat ve Terakki Anıları, Alfa Yayınları, 2013, İstanbul

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016