OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

isyan ve melankoli

20160122_143753


isyan ve melankoli

Michael Löwy-Robert Sayre imzalarını taşıyan romantizmi dünden bugüne uzanan bir çizgide inceleyen ‘İsyan ve Melankoli’ adlı yapıt Alfa Yayınları arasında okura sunuldu.

“Modernitenin son yıllarındaki romantik “muhalifleri” önceki romantiklerle geçmişin kültürüne referansı paylaşmaktadırlar:Mihenk noktası olarak alınan, alternatif bir yaşam tarzının örneği olarak ya da niteliksel değerlerin yönettiği cemaatçi bir evrenin anısı olarak görülen şey, kapitalizm- öncesi ve modern-öncesi…” (s.294)

modernite ve romantizm

Romantizm Nedir? başlığını yaşayan birinci bölümde yer alan konular şöyle sıralanıyor:Romantik muamma ya da “Fırtınalı Renkler”, Romantizm kavramı, Modernitenin romantik eleştirisi, Romantizm olgusunun doğuşu.

İkinci bölüm, “Romantizmin siyasal ve toplumsal çeşitliliği ” adını taşıyor. Bu bölümde yer alan konu başlıkları ise şöyle sıralanıyor:Bir tipolojinin eskizleri ve Bir romantizm sosyolojisi için hipotezler.

Üçüncü bölüm “Haşiye: Marksizm ve romantizm” adını taşıyor. Bu bölümdeki konu başlıkları şöyle sıralanıyor:Marx, Rosa Lüxemburg, Grögy Lucas.

Dördüncü bölüm “XIX. Yüzyılda Romantizmin Çehreleri “adını taşıyor. Bu bölümde yer alan yazılar şöyle sıralanıyor: Romantizm ve Fransız Devrimi:Genç Coleridge, Romantizm ve Sanayi Devrimi:John Ruskin’in toplumsal eleştirisi.

Beşinci Bölüm “Ateş Yakmaya Devam Ediyor:!900’den Sonra Romantizm” adıyla veriliyor. Bu bölümdeki konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Kültürel Avangard hareketler, Mayıs 68 etrafında, Çağdaş kitle kültürü, Yeni toplumsal hareketler, Yeni dinsel hareketler. Altıncı bölüm “XX. Yüzyılda Romantizmin Çehreleri ” adını taşıyor. Bu bölümde yer alan konu başlıkları şunlardır: Romantizm ve din: Charles Péguy’nin istik sosyalizmi, Romantizm ve ütopya:Ernest Bloch’un gündüz düşleri.

Yedinci ve son bölüm ise “Günümüzde Romantizm” adını taşıyor.

Michael Löwy-Robert Sayre’in yazdığı ‘İsyan ve Melankoli-Moderniteye Karşı Romantizm’ adlı yapıt romantizm ve modernite arasındaki ilişkiyi değişik bir açıdan verirken, romantizmin dünden bugüne uzanan durumunu veriyor.

Mustafa ASLAN

————–

İsyan ve Melankoli -Moderniteye Karşı Romantizm (İnceleme), Michael Löwy-Robert Sayre, Çeviri:Işık Ergüden, I. Basım:Alfa Yayınları, İstanbul, Ocak 2016

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016