OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

istanbul dersi etkinlikleri (öğretmen bilgi notuyla birlikte)

İSTANBUL DERSİ ETKİNLİKLERİ

ÖĞRETMENLER İÇİN BİLGİ NOTU

 

ü      İstanbul Dersinin amacı ;çocukların eğitim – öğretim dönemi boyunca farklı etkileşimsel yöntemler kullanarak İstanbul hakkında çeşitli konularda çalışmalar ve etkinlikler yapmalarını sağlamak, bu şekilde içinde yaşadıkları ve parçası oldukları çevreye ve kente merak ve aidiyet duygusunun geliştirilmesidir.

ü      İstanbul Dersi  Etkinlikleri için  3. sınıf ve 4.-5. sınıflar olmak üzere iki ayrı yönerge bulunmaktadır.

ü     İstanbul temalı çeşitli görsellere (video,fotoğraf vb..)  Kültür Bakanlığı ve İstanbul 2010 Kültür Başkenti Ajansı web sitesinden ulaşılabilmektedir.

ü     Etkinliklerin  müfredatta hangi derslerle ve kazanımlarla uyumlu olduğu bu bilgi notunun ilerleyen sayfalarında detaylı anlatılmaktadır. Hazırlanan etkinliklerin öncelikle Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Türkçe derslerine yönelik olarak kullanılabileceği düşünülmektedir.

ü     Etkinliklerde kullanılacak malzemelerin kolay erişilebilir olmasına özen gösterilmiştir.

ü     Çocukların sınıflarda yapacakları etkinlikler yanında yakın çevreleri ve İstanbul’da bulunan çeşitli mekânları gezerek-görerek keşfetmelerine imkân sağlamak önemlidir.

ü     Okullarda yapılan çalışmaların kayıt altına alınması, süreçte veya dönem sonu gerçekleştirilebilecek etkinlikte paylaşımda bulunmak için faydalı olacaktır.

ü     İmkanlarınız dahilinde mümkün olduğunca fazla etkinliğin uygulanması çocukların bütünü anlamalarına yardımcı olacaktır.

 

 

                                    İSTANBUL DERSİ ETKİNLİKLERİ

HAFTALIK UYGULAMA PLANI ÖZETİ

 

3. SINIFLAR YÖNERGESİ

–          BENİM GÖZÜMLE İSTANBUL

–          İSTANBUL’U İZLİYORUM

–          İSTANBUL’U DİNLİYORUM

–          İSTANBUL’DA GEZİYORUM

–          ÖYKÜ ÇALIŞMASI: “BEŞ ÇOCUK BEŞ İSTANBUL”

–          KÜLTÜR (LER) BAŞKENTİ İSTANBUL

–          İSTANBUL’U TARİHİYLE TANIYALIM

–          İSTANBUL’UN FARKLI YERLERİNİ TANIYALIM

–          İSTANBUL’UN DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI

–          İSTANBULLU İLE SOHBET EDİYORUM

–          PROJE ÇALIŞMASI: İSTANBUL’U KEŞFEDİYORUM (3 Hafta)

–          ŞENLİĞE HAZIRLIK/ ŞENLİK HAFTASI

4.-5. SINIFLAR YÖNERGESİ

–         BENİM GÖZÜMLE İSTANBUL

–         İSTANBUL’U İZLİYORUM

–         İSTANBUL’U DİNLİYORUM

–         İSTANBUL’DA GEZİYORUM

–         KÜLTÜR BAŞKENTİ İSTANBUL

–         İSTANBUL’DA AVRUPA, AVRUPA’DA İSTANBUL (2Hafta)

–         İSTANBUL’UN DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI

–         İSTANBULLU İLE SOHBET EDİYORUM

–         ÖYKÜ ÇALIŞMASI (“BEŞ ÇOCUK BEŞ İSTANBUL”) İLE PROJE ÇALIŞMASINA GİRİŞ

–         PROJE ÇALIŞMASI: KENT MÜZESİ

–         PROJE ÇALIŞMASINA DEVAM (2 Hafta)

–         ŞENLİK HAFTASI

 

İSTANBUL DERSİ   ETKİNLİĞİ

MALZEME LİSTESİ ÖRNEĞİ[1]

 

–         Bazı etkinlikler için bilgisayar/ CD çalar,

–         Çocuklara yönelik İstanbul hakkında yazılmış kitaplar,

§         Örnek: İstanbul Masalı (Mine Soysal/ Günışığı Kitaplığı), 5 Çocuk 5 İstanbul (Betül Sayın/ Günışığı Kitaplığı)

–         Farklı disiplinlerden İstanbul temalı sanatsal çalışmalar (resim, fotoğraf, film-belgesel kesitleri, edebiyat ürünleri, şarkılar, vb.),

–         İstanbul sesleri kayıtları,

–         Kırtasiye malzemeleri (boya kalemleri, küçük not kâğıtları, kraft kâğıdı, renkli karton, A4 kağıdı, proje etkinliği için öngörülen diğer malzemeler, vb.),

–         Farklı mekân-taşıtların anlatıldığı kartlar (bir tarafı görselleri, diğer tarafı kısa bilgi içeriyor),

–         Çalışma kâğıtları,

§          Grup-bireysel çalışma,

§          Gezi sonrası değerlendirme kâğıdı,

–         İstanbul haritası,

–         İstanbul Kültür Haritası (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları)

–         Avrupa haritası,

–         Etkinlik esnasında incelenmesi için renkli görseller (İstanbul, Avrupa, kültür vb. temalarda),

–         Söyleşi için konuk belirlenmesi/ organizasyonu,

–         Gezi için yer belirlenmesi/ organizasyonu,

–         Dönem sonu şenliği hazırlığı için gereken malzemeler.

 

 

İSTANBUL DERSİ İLE  İLKÖĞRETİM PROGRAMI GENEL FELSEFESİ ARASINDAKİ PARALELLİKLER

 

–          Yapılandırmacı yaklaşıma uygun olarak tasarlanan eğitim ortamı ve etkinlikler:

o       Çocukların her süreçte aktif olduğu bir eğitim ortamı,

§         Oyun temelli etkinlikler, dramatizasyon, proje çalışmaları, beyin fırtınası, gözlem yapma, yazma/resimleme, sunum yapma, araştırma, vb. çocukların yaparak-yaşayarak öğrenecekleri etkinlik ortamları.

 

§         Farklı disiplinler ve çalışma alanlarının bir araya getirilmesi.

–          Programın toplumsal, bireysel, tarihsel-kültürel temelleriyle uyumluluğu:   

o       Her öğrencinin bir birey olarak kendine özgü olduğunu kabul eder.

o       Öğrencinin gelecekteki hayatı için yol göstericidir.

o       Günümüzde bireylerden beklenen niteliklerin geliştirilmesine duyarlıdır.

o       Öğrenmeyi öğrenmenin gerçekleşmesini ön plânda tutar.

o       Bilginin önemine, katmanlarına ve farklı bilgi edinme yollarına duyarlıdır.

o       Tarihimizi geleceği plânlamanın işlevsel bir aracı olarak değerlendirir.

o       Kültürel ve sanatsal değerlerimizi, kişilik gelişiminin ve toplumsallaşmanın bir aracı olarak görür.

o       Tarihsel ve kültürel birikimimizi, evrensel kültüre özgün bir katkı sağlamanın manevi aracı olarak görür.

–          Programın odaklandığı öğelerle uyumluluğu:  

o       Kültürel değerlere ve sanata önem verme,

o       Okumaktan ve öğrenmekten zevk alma,

o       Duygu ve düşüncelerini rahatlıkla ifade etme,

o       Ailenin eğitim-öğretime katılımını destekleme,

o       Hoşgörünün esnek bir zihin yapısının anahtarı olduğunu fark etme.

–          Kazandırılmaya çalışılan yaşam becerileri ile uyumluluğu:   

o       Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, iletişim, problem çözme, araştırma, karar verme, bilgi teknolojilerini kullanma.

 

 

İSTANBUL DERSİ ETKİNLİKLERİ İLE İLKÖĞRETİM PROGRAMI DERS HEDEFLERİ ve KAZANIMLARI ARASINDAKİ PARALLELLİKLER

 

4-5.SINIF SOSYAL BİLGİLER

 

Sosyal Bilgiler Programı İle Örtüşen Genel Hedefler

–          Türk kültürünü ve tarihini oluşturan temel öge ve süreçleri kavrayarak, millî bilincin oluşmasını sağlayan kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi gerektiğini kabul eder.

–          Yaşadığı çevrenin ve dünyanın coğrafi özelliklerini tanıyarak, insanlar ile doğal çevre arasındaki etkileşimi açıklar.

–          Bilgiyi uygun ve çeşitli biçimlerde (harita, grafik, tablo, küre, diyagram, zaman şeridi vb.) kullanır, düzenler ve geliştirir.

–          Farklı dönem ve mekânlara ait tarihsel kanıtları sorgulayarak insanlar, nesneler, olaylar ve olgular arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirler, değişim ve sürekliliği algılar.

–          Bilimsel düşünmeyi temel referans kabul ederek bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretmede bilimsel ahlakı gözetir.

Sosyal Bilgiler Programı İle Örtüşen Kazanımlar

– Kültür öğelerinin geçmişten bugüne değişerek taşındığına ilişkin yakın çevresinden kanıtlar gösterir.

– Çevresindeki ve ülkemizin çeşitli yerlerindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve yapıtları tanır.

– Ülkemizin çeşitli yerlerindeki kültürel özelliklere örnekler verir.

– Ülkemizin çeşitli yerleri ile kendi çevresinin kültürel özelliklerini benzerlikler ve farklılıklar açısından karşılaştırır.

– Kültürel öğelerin, insanların bir arada yaşamasındaki önemini açıklar.

– Çeşitli ülkelerde bulunan ortak miras öğelerine örnekler verir.

 

Sosyal Bilgiler Programı İle Örtüşen Aktiviteler

– Bir Gezi Yapalım,

– Müze ve eğitim,

– Belgesel/ film izleme,

– Tarihsel mirasa duyarlılık vurgusu.

 

Sosyal Bilgiler Programı İle Örtüşen Etkinlikler/Yöntemler

–          Şiir/Öykü Yazma/Resimleme, Sonuç Çıkarma, Gözlem Yapma, Resim Hakkında Konuşma/Yazma, Kavram Haritası Oluşturma, Görsel İmge Oluşturma, Poster/Afiş Hazırlama/Reklam Hazırlama, Görüşme Yapma, Alan Gezileri, Günlük Yaşamla İlişkilendirme, Sınıflama, Örnek Verme, Yordama (tahmin) Yapma, Bulmaca, Dramatizasyon, Karşılaştırma, Mektup Yazma.

3. SINIF HAYAT BİLGİSİ

 

Hayat Bilgisi Programı ile Örtüşen Kazanımlar

– Öğrenciler arasındaki benzerliklerin ve farklılıkların doğal olduğunu kabul eder.

 

Özel günlerin toplumsal paylaşımlar için uygun zamanlar olduğunu kabul eder ve kutlamalar için alternatifler üretir.

 

– Kulüp çalışmalarında alınacak kararlar ve yapılacak çalışmalarla ilgili fikirler üretir ve bunları cesaretle uygular.

 

– Farklılıkların doğal olduğunu kabul eder ve farklı özelliklere sahip kişilere hoşgörüyle yaklaşır.

 

– Çevresini gözlemleyerek hangi iletişim türlerinin kullanıldığını araştırır.

 

– Yaşadığı yerleşim biriminin eski ve yeni halini araştırır; bunlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt eder.

 

– Müzelerin ve tarihi mekânlardan bir eğitim ortamı olarak yararlanır; nesnelerin müzelerdeki eski hali ile yeni halini karşılaştırarak zaman içerisindeki değişimi kavrar.

 

– Ulaşım araçlarının geçmişten günümüze nasıl bir değişim geçirdiğini araştırarak bulgularını sınıfta sunar.

 

Hayat Bilgisi Programı ile Örtüşen Aktiviteler

 

– Müze gezisi: Müzedeki eserleri çeşitli yönlerden (tarz, biçim, görünüş, kullanım, renk, desen, büyüklük) incelenir.

– Eski fotoğrafları inceler, yapıların görünüşleri hakkında konuşur.

– Muhtar ya da yerleşim biriminde uzun yıllar yaşamış bir kişi ile görüşerek yaşadıkları yerin eski ve yeni hali arasındaki farkları verilen araştırma kâğıdına yazar.

 

Hayat Bilgisi Programı İle Örtüşen Etkinlikler/Yöntemler

–          Çalışma kâğıtları, Konuşma/Yazma, Beyin fırtınası, Görüşme Yapma, Proje çalışması, Araştırma, Sunum Yapma, Günlük Yaşamla İlişkilendirme, Dramatizasyon, Çeşitli görsellerin incelenmesi ve yorumlanması, Gezi.

3-5. SINIFLAR TÜRKÇE

 

Türkçe Programı İle Örtüşen Genel Hedefler

– Metinler arası düşünme becerilerini geliştirerek söz varlığını zenginleştirmek,

– Kitle iletişim araçlarıyla verilen mesajları sorgulama becerilerini geliştirmek,

– Millî, manevî, ahlakî, tarihî, kültürel, sosyal, estetik ve sanatsal değerlere önem vermelerini sağlamak,

– Yazılı ve sözlü ürünlerle Türk ve dünya kültürünü tanımalarını sağlamak.

 

Türkçe Programı ile Örtüşen Kazanımlar

– Bilgi edinmek için haber, sunu, belgesel vb. dinler ve izler.

– Eğlenmek için masal, hikâye, şarkı, tekerleme, tiyatro vb. dinler/izler.

– Grup konuşmalarını ve tartışmalarını dinler.

– Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

– Konuşması, konuşma içeriği ve konuşma ortamı hakkında düşünce belirtir.

– Konuşmalarında karşılaştırmalar yapar.

– Konuşmalarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.

– Grup çalışmalarında duygu ve düşüncelerini paylaşır.

– Topluluk önünde konuşur.

– Üstlendiği role uygun konuşur.

– Masal, hikâye, fıkra veya filmi tekniğine uygun anlatır.

– Kurallarına uygun sessiz okur.

– Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.

– Okuduklarında karşılaştırmalar yapar.

– Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.

– Okuduklarında gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırt eder.

– Okuduklarının ana fikrini belirler.

– Okuduklarının konusunu belirler.

– Okuduğu metnin içeriği hakkındaki düşüncelerini belirtir.

– Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazar.

– Tür, yöntem, tekniklere uygun yazar. (duyuru, afiş, hikaye, vb.)

– Kitle iletişim araçlarıyla (gazete, dergi, TV ) verilen bilgileri, haberleri, düşünceleri sorgular.

– Sunuma hazırlık yapar.

– Sunum yöntemini belirler.

– Duygu, düşünce, bilgi ve izlenimlerini resim, şekil ve sembol ve renkleri kullanarak görselleştirir.

– Bilgileri tablo ve grafikle sunar.

– Duygu, düşünce ve izlenimlerini drama, tiyatro, müzikli oyun, kukla vb. yollarla sunar.

– Sunularında gerçek nesne ve modelleri kullanır.

– Konuşmacıyı, konuşma ortamını ve konuşma içeriğini değerlendirir.

– Dinledikleriyle ilgili çıkarımlar yapar.

– Harita ve kroki okur.

 

Türkçe Programı ile Örtüşen Aktiviteler  

– Farklı medya ürünleri izletilmesi.

– Bir metin içindeki cümle, paragraf veya paragrafları kullanarak anlam kurma.

– Okuduğu metindeki bilgileri, metin dışında başka bir olay ve konuyla ilişkilendirerek anlam kurma.

– Resimli sözlük, resim, fotoğraf vb. görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirme çalışmaları yapılması.

– Arkadaşıyla veya grupla yazma çalışmaları.

– Öğrencilerden, verilen kroki (ev, okul) ve haritayı (yaşadığı il, ilçe) yorumlamaları istenmesi.

– En az iki kaynaktan edindiği bilgileri kullanarak yeniden anlam kurma.

– Zihin haritası, resim, fotoğraf, kelime haritası, kavram haritası, kelime gruplandırma vb.

– Belirlenen bir konuda afiş hazırlanması.

– Resim, kartpostal, tablo, nesne veya bir fotoğraftan hareketle bir öykü yazılması.

 [1] Bu listede bulunan görseller ve çalışma kâğıtlarına örnekler etkinlik yardımcı malzemeleri www.istanbul.meb.gov.tr adresinden ulaşılabilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016