OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

İSRAİL DEVLETİNİN KURULUŞU

20161203_130120İSRAİL DEVLETİNİN KURULUŞU

Simon Schama’nın İki Rothschild-İsrail Devletinin Kuruluşu adlı yapıtı Alfa Yayınları arasında okura sunuldu.

“Edmond de Rothschild tarafından Yahudi halkına bırakılan miras, her ölçünün ötesinde muhteşemdi. Bir yüzyılın üç çeyreği boyunca çalışmaları hep engellerle ve tersliklerle tehdit edilse de, araya savaşlar, hastalıklar, açlıklar girse de, sonunda o miras hızla büyüyen bir “ihsan” olduğunu göstermişti.” (s.510)

YAHUDİ GÖÇÜ VE TÜRKLER

Simon Schama’nın İki Rotschild-İsrail Devleti’nin Kuruluşu adlı yapıtta 1880 yılındaki Yahudi göçünden söz ediyor. Bu göçle ilgili bölümde Türklerin bu durumda ne yaptıkları belirtiliyor. Kitapta,”Romanya’daki Galata Siyon sevdalıları tarafından Akdeniz kıyısında, Tantura’nın otuz kilometre güneyinde Samarin adıyla bilinen sıtma mağduru bir yere yerleşmek üzere gönderilen altmış aileden oluşan bir grubun kıyıya yanaşması, Türk yetkilileri ve polisi tarafından ya Yafa ya da Hayfa’da engellenmiş, gemi giderek bozulan koşullarda, sağlık önlemlerinden yoksun ve ve sefil durumda kıyı boyunca ilerlemek zorunda bırakılmıştı.” (s.s.94-95)

Kitapta ilerleyen sayfalarda Yahudi devletinin önündeki engellerden biri olarak Türkler görülüyor ve şöyle deniyor,” Edmond’a göre, Türkler Levant bölgesinin efendisi olmayı sürdürdükleri sürece, oraya bir Yahudi kimliği dikmek gibi büyük planlar “ütopya”ydı.” (s.306)

Simon Schama’nın İki Rothschild-İsrail Devletinin Kuruluşu adlı yapıtında yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor:Yayılımın iki ucundaki dünyalar, Buluşma 1882-1887, Deneme1897-1899, İlkeler ve uygulamalar:JCA’nın nezareti altında 1900-1914, Dönüm noktaları 1914-1930- Ulusal vatana doğru, Savaş zamanı, Semiz ve cılız yıllar:Tarımın durumları 1918-29, PICA ve ekonominin çeşitlendirilmesi, Stresler 1930-1940, Sonlar ve başlangıçlar 1940-1957, Mektuplaşmalar, Sözlük, Okuma tavsiyeleri.

Simon Schama’nın İki Rothschild-İsrail Devletinin Kuruluşu adlı yapıtında bu devletin kuruluşunu anlatırken Türklere ilişkin değerlendirmeleri de yer alıyor.

MUSTAFA ASLAN

………………………..

İki Rothschild-İsrail Devletinin Kuruluşu (TARİH), Simon Schama, Çeviren: Belkıs Çorakçı Dişbudak, I. Basım:Alfa Yayınları, İstanbul, Aralık 2016

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016