OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

islam ve naziler

İSLAM VE NAZİLER

David Motadel’in İslam ve Naziler’ adlı yapıtı Alfa Yayınları tarih serisinden okurla buluştu. Yapıtta üç kısım sekiz bölüm yer alıyor.

Birinci kısIMAG3662mın başlığı ‘Temeller’ adını taşıyor. Birinci kısım iki bölümden oluşuyor.

” Kökenler ” adı verilen birinci bölümde yeralan konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Emperyal İslam siyaseti, I. Dünya Savaşı’nda Müslüman seferberliği, İki savaş arası dönemin tartışmaları ve İslam’ın jeopolitiği,

İkinci bölümde yer alan konu başlıkları arasında şunlar yer alıyor: Berlin’in Müslüman anı, Dışişleri Bakanlığı ve Almanya’nın İslam  politikasının oluşumu, Diğer bakanlıklar ve Almanya’nın İslam politikasının yayılması, İdeoloji sorunu.

“İkinci Kısım:Savaş Bölgelerinde Müslümanlar” adını taşıyor. İkinci kısımda bulunan üçüncü bölüm “Kuzey Afrika  ve Ortadoğu’da Savaş ve İslam” adını taşıyor. Bu bölümde yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor: İslam, sömürgecilik karşıtlığı ve Fransa Savaşı, Kuzey Afrika Savaş Bölgesinde matbu propaganda ve İslam, Kuzey Afrika ve  Ortadoğu’da radyo propagandası ve İslam, Müslümanların tepkileri, Almanların İslam’la flörtüne müttefiklerin tepkileri, Kuzey Afrika savaş bölgelerinde İslam ve Alman askerleri, Doğu cephesinde savaş İslam ve Alman askerleri,

İkinci kısım  dördüncü bölümde yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Doğu cephesinde savaş ve İslam, Kafkasya’da savaş ve din,  Kırım’da yönetim ve din, Ostland Reich Komiserliğinde sivil yönetim ve İslam, Savaşın gerçeklikleri ve Sovyet tepkileri,

Beşinci  bölümdeki konu başlıkları şöyle sıralanıyor:Balkan Savaşı ve İslam, Müftünün gezisi, Dinsel propaganda, Alman yetkililer, Dinsel önderler ve örgütler, Şiddet ve kırılan umutlar.

Üçüncü kısım “Orduda Müslümanlar” adını taşıyor. Üçüncü kısım altıncı bölümde yer alan konu başlıkları şunlardır:  Müslümanları seferber etme, Wehrmacht’ta Müslümanlar, SS’te Müslümanlar.

Üçüncü kısım yedinci bölümde yer  alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Birliklerde İslam ve siyaset, Din ve asker toplama, Dinsel ritüel ve askeri disiplin, Askeri imamlar, İmam okulları.

Sekizinci bölümdeki konu başlıkları ise şöyle sıralanıyor: İslam ve askeri propaganda, Siyasal subaylar ve dinsel propaganda, İslam, askeri dergiler ve matbu propaganda, Ayrımcılık ve dindarlığın sınırları ve Yenilgi.

David motadel ‘İslam ve Naziler’ adlı yapıtında bir döneme ışık tutmakla kalmıyor, İslam konusunda merak ettiğimiz kimi tarihsel soruları da yanıtlıyor.

Mustafa ASLAN

————————-

İslam Ve Naziler, David Motadel, Çeviren:Ahmet Fethi Yıldırım,I. Basım:Alfa Yayınları Tarih Serisi, İstanbul, Haziran 2015

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016