OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

islam medeniyeti tarihi

IMAG1533

islam medeniyeti tarihi

‘İslam Medeniyati Tarihi’ M. Fuad Köprülü’nün Alfa Yayınları’nda okuyucuya sunulan yapıtlarının ikincisi olarak çıkıyor karşımıza. ‘İslam Medeniyati Tarihi’ Wilhelm Barthold’un yapıtına yazdığı önsözde yapıtın önemini açıklıyor.

arap-türk-iran

Wilhelm Barthold  ‘İslam Medeniyeti Tarihi’ adlı yapıtında Arap medeniyati ve İslamiyeti birbirinden ayrı düşünemezsek de ‘İslam Medeniyeti Tarihi’ni incelerken üç asıl unsur üzerinde duruyor.  Çünkü İslam tarihi açısından Türkler, İranlılar ve Araplar belirleyici olarak çıkıyor tarihin sayfalarına.

 

konular

Altı bölümden oluşan yapıtta yer alan konu başlıklarından kimileri şunlardır: İslam medeniyeti tarihi, İslam yahut Arap medeniyatinin tarihi, Doğu ve Uzakdoğu hakkında Fikirler, Yakındoğu ve Onun Cihan Münasebetlerindeki rolü, Kavimler arasındaki münasebetlerin medeni belirleyişe tesiri, Hıristiyan Doğu ve bunun İslam için ehemmiyeti, Hıristiyanlık ve onun eski medeniyetle münasebeti, Doğu Roma İmparatorluğu ve Sasaniler İranı, Arap fütuhatı ve bunun Hıristiyan alemi üzerindeki tesirleri, İslamiyet ve Hıristiyanlar, Yunan felsefesinin müslümanların arasına girmesi, Doğu Hıristiyanlarının medeni ve içtimai vaziyetleri, Doğu Hıristiyanları ve Avrupa, Arap medeniyetinin başlangıcı, Arap fütühatı, İslam dininin ve Arapçanın yayılması Yeni kurulan İslam şehirleri ve şehir hayatı, İran ve Türkistan’da şehir hayatı, Bizans ve İran medeni tesirlerinin devamı, Medeni hayatın Küfe ve Basra’da toplanışı, Bağdat ve Arap medeniyatinin sonraki terakkisi, Bağdat’ın kuruluşu, İslam coğrafyası, İran ve Türkistan’da içtimai değişiklikler, Arap istilasının İran’daki tesirleri, İran medeniyeti ve başka islam memleketlerine tesiri, Moğol fütuhatının İran medeniyetine tesiri, Timur devrinde Türkçe ve Farsça,İslam ülkelerindeki Moğollar ve bunların Türkleşmesi, XV. asırdan sonra Müslüman dünyası, Osmanlılarda denizcilik ve donanma, Türkistan’da Türk Edebiyatı,  Anadolu’da Türk medeniyati, Türk Dil ve Edebiyatının eski ve yeni inkişafı…

İslam medeniyati tarihi konusunda yetkin bir yapıt ve yetkin bir bilim insanı M. Fuad Köprülü.

 

Mustafa ASLAN

——————

M. Fuad Köprülü-Wilhelm Barthold, İslam Medeniyeti Tarihi, Alfa Yayınları’nda Birinci Basım:Mayıs 2014, İstanbul

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016