OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

Işın Çelebi’den Dünyanın Şu Haline Bak

IŞIN ÇELEBİ’DEN ” DÜNYANIN ŞU HALİNE BAK”

Işın Çelebi’nin günümüzde yaşananları ülkemiz ve dünya açısından çeşitli yönlerden değerlendirdiği yapıtı Dünyanın Şu Haline Bak Alfa Yayınları arasında okura sunuldu.

Işın Çelebi’nin  Dünyanın Şu Haline Bak adlı yapıtında yer alan bölümler ve konular şöyle sıralanıyor:

Küreselleşme ve Dijital Devrim-1989 Berlin duvarının yıklıması, Tarihteki teknolojik değişimlerin yarattığı sonuçlar, Sanayileşme süreci, Bilgi toplumunun ve dijital devrimin aynı zaman diliminde yarattığı olumsuzluklar, Özgürlüğe ve inovasyona dayalı teknolojik değişim iletişim ve dijital devrimin vazgeçilmez ilkeleri haline geliyor.

1989 Sonrası Dört Dalga Halinde Oluşan Ekonomik Krizler-Küresel deprem devam ediyor mu? Ekonomik kriz nedir? Finansalkrizler ve dünyadaki değişim eğilimleri, Verimlilik-tasarruf oranı ile teknoloji gücünün karşılaştırılması, Teknolojik ve kurumsal gelişmenin diğer alanlara etkisi.

Bilimsel ve teknolojik devrimin ürünü silah endüstrisi- Silah ticareti artıyor, Askeri harcamalar ve ülkelere göre dağılımı.

ABD’deki küresel krizin etkileri- 2008 Krizi öncesi ve sonrası ABD, NASDAQ Krizi ve NASDAQ Borsasının çöküşü.

AB’deki gelişmeler ve küresel krizin etkileri-Niçin AB sürekli Türkiye’ye karşı? AB üyeleri içindeki dış çember-eski Doğu Bloku ülkeleri, Durgunluk süreci,21. Yüzyılın ilk 15yılında gerçekleşen teknoloji ihracatı ve toplam ihracat içindeki payı.

Hindistan ve Çin’den Dünyaya bakış– Geçmişten bugüne dünya ekonomisinde ülkelerin payları ve gelişme süreci, Hindistan’da neler oluyor? Nasıl bir değerlendirme yapmak gerekir? Küresel krizin Hindistan’a etkileri, Hindistan küresel krizlerden neden fazla etkilenmedi? Yabancı sermaye girişlerinin Hindistan’a etkileri, Hindistan’ın gelişme çizgisi ve teknoloji girişi,Çin:Büyüyen dev, Çin’in gelişme süreci, Çin ekonomisinin gelişimi üzerine düşünceler, Beyaz filler dünyası, Çin büyüyerek sorunlarını küçültmeye ve çözmeye çalışıyor, Çin’de temel sektörlerin analizi, Çin’de ekonomik yapı ve kalkınma anlayışı, Dış borç artışı devam ederken kopyalama süreci, Yavaşlayınca durgunluk başlıyor, Küresel krizin beşinci dalgası Çin’de mi başlıyor? Prof. Michel Pettis’in görüşleri, Çin gelecek için ne yapmalı? Kuşak ve yol projesi, Dış ticaret fazlası veren iki ülke:Çin ve Almanya, Çin ve AB ülkeleri.

Yükselen piyasalar- Küresel krizin ve dünyada dış politikadaki dalgalanmaların yükselen piyasalara etkisi.

Ortadoğu ülkelerinde petrol eksenli çatışmalar ve silah ticareti-Ortadoğu’da politika belirlemede yeni eksen ve kırılmalar, Irak, Libya, Suriye, Filistin, Lübnan, Ürdün, Katar, Umman, Yemen, Kuveyt, Irak, Mısır, Ekonomik göstergeler açısından Ortadoğu ve Kuzay Afrika ülkelerinin durumu, Yeni Suudi Arabistan, İsrail’in ekonomik yapısı, İran’daki seçim sonuçları ve etkileri.

Sürdürülebilir kalkınma açısında n ne yapılmalı?- Küreselleşme karşıtı hareketler ve artan radikalleşmenin bazı önemli sonuçları,

Hedef 1:Yoksulluğa son,

Hedef 2:Açlığa son,

Hedef 3:Sağlıklı bireyler,

Hedef 4:Nitelikli eğitim,

Hedef 5:Toplumsal cinsiyet eşitliği,

Hedef 6:Temiz su ve sağlıklı koşullar

Hedef 7:Erişilebilir ve temiz enerji,

Hedef 8:İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme,

Hedef 9:Sanayi, yenilikçilik ve altyapı,

Hedef 10: Eşitsizliklerin azaltılması,

Hedef 11:Sürdürülebilir  şehirler ve toplumlar

Hedef 12:Sorumlu tüketim ve üretim,

Hedef 13: İklim eylemi,

Hedef 14:Sudaki yaşam,

Hedef 15:Karasal yaşam,

Hedef 16:Barış ve adalet,

Hedef 17:Hedefler için ortaklıklar, Göç.

Türkiye’nin gelişme potansiyelini nasıl değerlendireceğiz ve sorunları nasıl aşaağız?-Türkiye’deki durum, Türkiye’deki ekonomik ve siyasal hayattaki gelişmeler, Dünyadaki gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkisi, Yeni işbirliği alanları, Enflasyon hedeflerinden sürekli sapma problemi, Kısa vadeli sorunlara yönelik çözümler ne olabilir? Çözüm için nasıl bir altyapıya ihtiyaç var? Orta gelir tuzağı ve temel ekonomik göstergeler, Genç nüfusta işsizlik artıyor! Bazı temel sorunlar neden değişmiyor? Sorunlar değişmiyor, Türkiye giderek ortadoğululaşıyor mu? Çatışma ortamları kalıcı hale geliyor, 16 Nisan 2017 Referandumunun sonuçları, Türkiye’deki gelişmeler ve genel değerlendirme, Aile şirketleri.

Genel değerlendirme.

Ayrıca yapıtta tablolar listesi, Şekiller listesinin yanı sıra kısaltmalar listesi de veriliyor.

 

Mustafa ASLAN

::::::::::::::::::::::::::::::::

Dünyanın Şu Haline Bak, Işın Çelebi, I. Basım:Alfa Yayınları, İstanbul, Şubat 2018

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016