İran Şiiri Antolojisi

IMAG2473İran Şiiri Antolojisi

Mehmet Kanar’ın hazırlayıp  çevirdiği ‘İran Şiiri Antolojisi’ okurla geçtiğimiz günlerde  buluştu. ‘İran Şiiri Antolojisi’ klasik  şairlerden başlayarak çağdaş şairlere kadar uzanıyor.

klasik şairler

Yaptın birinci bölümünü oluşturan klasik şairler arasında Abdullah-i Ensari, Alauddevle-i Simnani, Baba Efzal-i Kaşani, Ebu Said-i Ebu’l-Hayr, Ehli-yi Şirazi, Emir Hüsrev-i Dihlevi, Evhauddin-i Kirmani, Fahreddin-i Iraki,  Ferideddin-i Attar, Hac Molla Hadi-yi Sebzvari,  Hafı-ı Şirazi,Hakani, Hatıf-ı Isfahani İmam Muhammed-i Gazali, Ka’ani Şirazi, Mağribi,Mevlana celaleddin-i Rumi, Minuçehri, Nasiruddin-i Tusi, Ömer Hayyam, Pervin-i İ’tisami, Rudeki-i Semerkandi, Sadeddin-i Hamavi, Sadi-yi Şirazi, Şah Nimetullah-i Veli, Şehriyar, Şeyh baha’i-yi Amuli.

çağdaş şairler

‘İran Şiiri Antolojisi’ nin ikinci bölümünde çağdaş şairler yer alıyor. Çağdaş şairler ise şöyel sıralanıyor: Ahmed-i Şamlu, Ahmed Rıza Ahmedi, Cevad-ı Mucabi, Feridun-i Muşiri, Furuğ-i Ferruhzad, Gülçin-i Gilani, Huşeng-i İbtihac Saye, Mahur-i Ahmedi, Mehdi Ehvan-ı Salis, Nadir-i Nadirpur,Simin-i Behbehani, Sohrab-i Sipihri,  Şehram-i Horasani, Umran-i Salahi.

Mehmet Kanar’ın ‘İran Şiiri Antolojisi’  Türk şiiri gibi, güçlü bir geleneğe sahip olan İran şiirini biraz olsun  tanımak açısından önem taşıyor.

Mustafa ASLAN

————————

İran Şiiri Antolojisi, Farsçadan  Çeviren:Mehmet Kanar, I. Basım: Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, Haziran 2014

 

 

 

Updated: 18 Ağustos 2018 — 10:09

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir